WIZ Zdravje+

O WIZ Zdravje+

WIZ Zdravje+ je zdravstveno zavarovanje, ki nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov pomoči na domu in prevozov v primeru poškodbe ali bolezni. Vključuje tudi nezgodno zavarovanje, ki v hudih primerih trajne invalidnosti zaradi nezgode nudi oprostitev plačevanja premije WIZ Zdravja.

Zavarovanje je namenjeno vsem osebam od 18. do 65. leta starosti, ki imajo veljavno zavarovanje WIZ Zdravje.

 

Osnovne informacije

V primeru sklenitve zavarovanja je pogodba med zavarovalnico in tabo kot zavarovalcem sestavljena iz tvoje police (dokazila o zavarovanju) in Splošnih pogojev.

Tvojo polico in morebitno drugo dokumentacijo bomo posredovali na tvoj e-poštni naslov v pdf obliki. Za ogled police in zavarovalnih pogojev potrebuješ Adobe Reader ali sorodni program.

 

Kritja podrobno

  1. WIZ Pomoč

  2. WIZ Prevozi

  3. WIZ Kemoterapija

  4. WIZ OPP

WIZ Pomoč nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev in opravil ob poškodbi ali bolezni, ko ne moreš samostojno opravljati vsakodnevnih opravil (npr. se ne moreš prehranjevati in piti, gibati, oblačiti in slačiti ipd.). Ob tako težkih trenutkih ti bodo naši izvajalci pomagali pri kuhanju, pranju, pomivanju in drugih gospodinjskih opravilih. Pomagali ti bodo tudi pri vsakodnevnih opravilih, kot sta prehranjevanje in pitje ter tudi pri osebni higieni. Če se pojavijo težave pri gibanju, lahko namesto tebe opravijo nakupe, 4 ure na dan pa tudi varujejo tvoje otroke. Nudimo ti kar 50 ur pomoči za posamezno nezgodo ali bolezen.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ Prevozi nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev in opravil ob poškodbi ali bolezni, ko ne moreš samostojno opravljati vsakodnevnih opravil (npr. se ne moreš prehranjevati in piti, gibati, oblačiti in slačiti ipd.). Koristiš lahko prevoze na kontrolne preglede ali prevoze na dom po odpustu iz bolnišnice. Za posamezno nezgodo ali bolezen lahko koristiš do 2 prevoza.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ Kemoterapija nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov prevozov s spremstvom na kemoterapijo ali obsevanje zaradi obolelosti za rakom. Za isto diagnozo raka lahko koristiš do 2 prevoza. Glavna prednost kritja WIZ Kemoterapija je, da naš izvajalec pelje hkrati le enega bolnika, ga počaka med terapijo in takoj zatem odpelje domov.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ OPP nudi oprostitev plačevanja premije WIZ Zdravja v hujših primerih trajne invalidnosti (vsaj 50 %). To pomeni, da zavarovalnica prevzame plačevanje premije za tvoje dopolnilno zdravstveno zavarovanje (WIZ Zdravje), in sicer v naslednjem mesecu po določitvi odstotka invalidnosti. Premijo za WIZ Zdravje plačujemo, dokler ne dopolniš 75 let oz. ne pride do prekinitve police.

Nezgoda je po tem kritju točno določena. Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

Čakalna doba

Čakalna doba je obdobje, ko plačuješ premijo, a nimaš kritja. Čakalna doba traja eno leto in velja samo za primere bolezni. To pomeni, da eno leto od začetka veljavnosti svoje police ne moreš koristiti kritij WIZ Pomoč, WIZ Prevozi in WIZ Kemoterapija, če bi bila v tem času diagnosticirana bolezen. Če pa se v tem času poškoduješ, lahko kritja koristiš takoj.

 

Kaj ni krito

Obstaja tudi nekaj primerov, ki jih tvoja polica ne krije. Večina teh primerov je standardna v zavarovalništvu, nekaj pa se jih nanaša tudi na posamezna kritja. Če se ti pripeti eden izmed njih, lahko prijavo škode zavrnemo ali zahtevamo povračilo nastale škode skupaj z zamudnimi obrestmi. Zavarovanje lahko zaradi posameznih najtežjih kršitev tudi razdremo, če se tako odločimo.

Svetujemo ti, da si za podrobnejši seznam nezavarovanih nevarnosti oz. izgub zavarovalnih pravic prebereš Splošne pogoje.

 

Trajanje zavarovanja

WIZ Zdravje+ je sklenjeno za dobo 4 let. Datum začetka in poteka zavarovanja sta navedena na polici.

Pogoj za vzpostavitev veljavnosti tvoje police je plačilo prvega obroka ali letne premije. Sočasno z veljavnostjo tvoje police začne veljati tudi kritje, a le za tiste primere, ki so posledica nezgode. Za primere bolezni začne kritje veljati naslednji dan, ko čakalna doba poteče.

 

Plačevanje premije

Premija za zavarovanje WIZ Zdravje+ bo plačana skupaj in na isti način kot premija za WIZ Zdravje.

Svetujemo ti, da premijo plačuješ redno, sicer lahko izgubiš zavarovalno zaščito ob težkih dogodkih v življenju.

 

Prekinitev tvoje police

Če se takoj po sklenitvi police premisliš, jo lahko odpoveš v roku 14 dni od sklenitve. V tem primeru imamo pravico obdržati premijo za vsak dan, ko smo ti nudili kritje.

Če se med trajanjem zavarovanja odločiš za odpoved WIZ Zdravje+, nam pošlji pisno zahtevo, ki jo bomo upoštevali s prvim dnem po mesecu prejema. Če bi bila v tem letu že koriščena kritja, imamo pravico zahtevati plačilo celotne premije za to zavarovalno leto.

Če premija ne bo redno plačana, lahko prekinemo tvojo polico. V tem primeru lahko izterjamo neplačane premije s pripadajočimi obrestmi.

Tvoja polica lahko preneha tudi, ko dopolniš 75 let, in tudi v primeru smrti.

Lahko pa med trajanjem tvoje police prenehajo tudi posamezna kritja. WIZ Pomoč, WIZ Prevozi, WIZ Kemoterapija prenehajo v primeru trajne nesposobnosti za opravljanje enega od temeljnih dnevnih opravil (prehranjevanje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, gibanje, izločanje in odvajanje), WIZ OPP pa preneha tudi, če prekineš polico WIZ Zdravja ali v primeru spremembe zakonodaje, ki bistveno vpliva na vsebino in način izvajanja WIZ Zdravja (npr. ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

 

Obnovitev police po poteku

Na podlagi splošnih pogojev ti bomo najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja na tvoj e-poštni naslov poslali polico za WIZ Zdravje+ za novo zavarovalno obdobje. Polica bo vključevala enaka kritja in bo podaljšana za enako obdobje. Dobra novica je, da pri obnovljeni polici ne bo čakalne dobe.

Če se ne strinjaš s podaljšanjem zavarovanja, nam moraš to pisno sporočiti vsaj 3 dni pred potekom, sicer bomo razumeli, da se z obnovo strinjaš.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da ti obnove zavarovanja ne bomo ponudili. V tem primeru te bomo o tem obvestili najkasneje 3 mesece pred potekom tvoje police.