WIZ AVTO, glavni rizual, informativni izračun, rumena

WIZ Avto - Spletno zavarovanje avta

Naredi infomativni izračun.

EU flag

Zakaj WIZ Avto?

Prihranki

Preveri vse možnosti prihrankov za zavarovanje avta. Na voljo pet načinov, preveri kateri ti najbolj ustreza.

Hitra sklenitev

Enostavna in ugodna sklenitev zavarovanja on-line. Preveri ceno in spoznaj enostavnost sklepanja WIZ Avto zavarovanja.

Mnenja zavarovancev

Preveri, kaj naši zavarovanci menijo o nas, o postopku sklenitve in kako so zadovoljni z reševanjem škod.

Kritja podrobno

WIZ Obvezno

WIZ Obvezno zavarovanje nudi osnovno kritje avtomobilske odgovornosti, ki ga moraš izbrati, saj nudi kritje za škode, ki bi nastale tretjim osebam ob uporabi tvojega avta. To kritje je tudi zakonsko predpisano in je osnova za registracijo tvojega avta (AO - avtomobilska odgovornost).

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pogosteje imenujemo »obvezno zavarovanje«, saj se mu ne da izogniti in ga imajo vsa registrirana vozila.

Poleg tebe kot lastnika tvojega avta štejejo za zavarovanca tudi osebe, ki imajo po tvoji volji opraviti s tvojim avtom (uporabnik, voznik ipd.).

Zavarovalna vsota znaša:

 • za nematerialne škode (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 5.240.000 €,
 • za materialne škode (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 1.050.000 € 
   
WIZ Avto se ne sklepa za motorna kolesa, tovorna vozila in avtodome.

Povečana nevarnost, če avto vozi voznik začetnik


Povečano nevarnost pri WIZ zavarovanju predstavlja primer, če tvoj avto vozi oseba z manj kot 3 leti vozniških izkušenj – voznik začetnik. Navedeno dejstvo nam moraš sporočiti ob sklepanju tvoje police, ker bodo sicer lahko nastale določene posledice.

Zavarovanje za voznika začetnika je nekoliko dražje, saj so vozniki v prvih letih po narejenem vozniškem izpitu še neizkušeni in je zato število povzročenih prometnih nesreč višje, kar posledično predstavlja večje tveganje.

Če je v prometni nesreči, tvoj avto vozila oseba z manj kot 3 leti vozniških izkušenj, mi pa ob sklepanju o tem nismo bili obveščeni, bomo od tebe pri WIZ Obvezno uveljavljali povračilo v višini 20 % plačane škode. Prav tako pri WIZ Kasko bomo izplačilo škode pred upoštevanjem soudeležbe zmanjšali še za navedeni odstotek. Pri WIZ Voznik bo v tem primeru zavarovalnina tudi zmanjšana za 20 %.

WIZ Voznik

WIZ Voznik se nanaša na primer telesnih poškodb, ki nastanejo vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo s tvojim avtom. V primeru nastanka telesnih poškodb bo zavarovalnina izplačana vozniku, v primeru smrti pa svojcem voznika (AO-plus).

Z obveznim zavarovanjem (AO) so v primeru povzročitve prometne nesreče zavarovani sopotniki in ostali udeleženci v prometni nesreči, voznik povzročitelj pa ne. Zanj velja zavarovanje le, če ima dodatno sklenjeno zavarovanje WIZ Voznik, ki je posebno zavarovanje za voznika, poznano tudi pod kratico AO-plus. Premija za kritje WIZ Voznik se določa tudi na podlagi bonitete kritja WIZ Obvezno. Kar pomeni, da prijavljene škode kritja WIZ Voznik vplivajo tudi na premijo WIZ Obvezno.

 • Zavarovalna vsota za zavarovanje WIZ Voznik znaša 51.000 €.

WIZ Nezgoda

WIZ Nezgoda je nezgodno zavarovanje potnikov v avtomobilu, ki krije smrt ter invalidnost voznika in potnikov, ki se nahajajo v avtu, v primeru prometne nesreče. Kritje velja za vse, ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov.

Zaščiti sebe in svoje sopotnike, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na cesti.

 • Zavarovalna vsota za primer smrti znaša 20.000 € po osebi.
 • Zavarovalna vsota znaša za primer 100 % invalidnosti 40.000 € po osebi.

WIZ Kasko

WIZ Kasko je avtomobilsko kasko zavarovanje, ki krije stroške popravila tvojega avta, če bo poškodovan v prometni nesreči, na parkirišču, v požaru, kot posledica naravne nesreče, zaradi zlonamernih dejanj ali bo ukraden (polni kasko). Krita je seveda tudi škoda na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi trčenja v živali ... 

Pri WIZ Kasko moraš izbrati višino svoje soudeležbe pri škodi (t. i. odbitna franšiza), izbrana odbitna franšiza je lahko: 100€, 300€, 600€ ali 900 €. Ob uveljavljanju škodnih primerov iz naslova Kasko zavarovanje izgubiš svojo boniteto (zato za manjše škode priporočamo izbiro delnega kaska, kjer se bonusa ne izgublja, franšiza pa je le 50€).

Kasko zavarovanje avtomobila je super izbira, saj ti zagotovi možnost plačila popravila avta iz strani zavarovalnice tudi, ko si sam odgovoren za poškodbo na avtu.

Pri vsaki zavarovalni pogodbi mora biti morebitni škodni dogodek, ki lahko predstavlja osnovo za izplačilo zavarovalnine, bodoč in negotov, zato je razumljivo, da lahko WIZ Kasko skleneš le v primeru, da je tvoj avto ob sklepanju tvoje police nepoškodovan oz. je poškodovan v obsegu, kot je navedeno ob sklepanju. Za kasko zavarovanje tvojega avta bomo potrebovali tudi sveže slike tvojega avta.
 

WIZ Delni kasko


WIZ Delni kasko krije stroške popravila avta za izbrane škode: 

 • na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in zaradi poškodbe na parkirišču, brez vpliva na povišanje cene zavarovanja zaradi škode. Franšiza ob škodi oz. tvoja soudeležba je fiksna in znaša 50 €.


Izbereš lahko osnovni paket WIZ Cesta ali širši paket WIZ Parkirišče:

 1. Paket WIZ Cesta krije neposredno škodo na avtu, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja v vozilo vgrajenih stekel, zunanjih svetil in vzvratnih ogledal ter če je poškodovan v prometu z neposrednim naletom oziroma trkom v žival (trčenje v prometu z živaljo).
 2. Paket WIZ Parkirišče krije poleg kritij paketa WIZ Cesta tudi neposredno škodo na avtu, ko je parkiran, če je poškodovan na parkirišču s strani neznanega premikajočega motornega vozila.

 

WIZ Delni kasko lahko skleneš samo v primeru, če je tvoj avto ob sklepanju police nepoškodovan oz. je poškodovan v obsegu, kot je navedeno ob sklepanju tvoje police. Zavezuješ se, da nam bo na našo zahtevo omogočen ogled tvojega avta najkasneje v 5 dneh po tem, ko ti bomo to zahtevo sporočili. Morebiten poziv za ogled ti bomo posredovali na e-poštni naslov, ki nam je bil posredovan ob sklepanju tvoje police. 

Te zanima več o WIZ Delni kasko >
 

Odkup prve škode

Dodatno kritje »odkup prve škode« omogoča, da ob uveljavljanju prvega zahtevka iz WIZ Obvezno in/ali WIZ Voznik (AO-plus), ne izgubiš bonusa oz. premijskega razreda.

Kar pomeni, da če je na tvoji zavarovalni polici posebej obračunana premija za dodatno kritje "odkup prve škode", se ob eni prijavljeni škodi v tekočem zavarovalnem letu upošteva razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu (v smeri bonusa).

WIZ Asistent

Avtomobilska asistenca WIZ

WIZ Asistent nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta 24/7 organizacijo in kritje stroškov asistence, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Navedeno velja le za primere, kadar je asistenčni center pravočasno obveščen o primeru in odobri navedeno storitev, zato svetujemo, da teh storitev ne organiziraš v lastni režiji. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša 2.000 €, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa 4.000 €. Obseg kritja ni pogojen s starostjo tvojega avta.

V primeru napotitve k serviserju je krita vleka avta do najbližjega serviserja.

Nadomestni avto je vozilo, ki ti ga asistenčna služba odobri za dokončanje poti v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta. Nadomestni avto ti ne pripada, če je bila z vozilom že opravljena namenjena pot (npr. do doma, serviserja ali druge končne destinacije). Stroški prevzema ali dostave nadomestnega vozila so kriti, medtem ko niso kriti morebitni stroški goriva, cestnin, zavarovanj, glob ipd.


Če potrebuješ pomoč na cesti, pokliči 080 88 48 (v Sloveniji) ali  00 386 5 66 28 500 (iz tujine).

 

WIZ Pravna zaščita


Pravna zaščita krije stroške tvoje pravne obrambe, ko se zaradi prometne nesreče z avtom znajdeš v kazenskih ali prekrškovnih postopkih. Kritje zajema tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov (zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti ali zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve osebnih stvari, vključno z tvojim avtom), ki jih uveljavljaš v zvezi s prometno nesrečo. 

Velja za primere prometne nesreče, kjer je udeleženo tvoje vozilo, vendar je za prometno nesrečo odgovoren drug udeleženec v prometu s svojim motornim vozilom, za katerega mora biti sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 

 • Zavarovalna vsota znaša 2.100 € na zavarovalni primer.

Izjave naših strank

Stranke WIZ Avto

Pogosta vprašanja WIZ Avto

Dokumentacija

Zavarovalne pogoje, ki veljajo v času sklenitve tvojega zavarovanja vedno najdeš na povezavah na zavarovalni polici, ki jo prejmeš na svoj e-naslov ali v našem spletnem arhivu.

Predlagamo ti, da si za podrobnejši pregled kritij prebereš splošne pogoje, krajšo razlago kritij pa navajamo v nadaljevanju:

IPID WIZ Avto

(.pdf, 562 KB)

Skleniti WIZ zavarovanje je res preprosto. Začneš s hitrim izračunom premije in izbereš tista kritja, ki jih potrebuješ. S tem pridobiš ugodno premijo, ki najbolj ustreza tvojim potrebam. Sledi še vnos preostalih podatkov in plačilo. Polica te bo kmalu zatem čakala na tvojem e-poštnem naslovu. Prav tako zelena karta.
 

Prejem police

V primeru sklenitve zavarovanja WIZ Avto je pogodba med zavarovalnico in tabo kot zavarovalcem sestavljena iz tvoje police (dokazila o zavarovanju) in splošnih pogojev. Na veljaven e-poštni naslov, do katerega redno dostopaš, pošljemo elektronsko polico v pdf obliki. (Za ogled police in zavarovalnih pogojev potrebuješ Adobe Reader ali sorodni program.) 

Po izvedenem plačilu ti bomo polico poslali na tvoj e-poštni naslov. Zavarovalno polico, ki si jo prejel na e-poštni naslov lahko natisneš, ter z njo podaljšaš prometno dovoljenje. Če je bila pri prvi sklenitvi police naročena tudi zelena karta, ti jo bomo poslali na tvoj poštni naslov s priporočeno pošiljko. 
 

Prekinitev police

Če se takoj po sklenitvi police premisliš, jo lahko odpoveš v roku 14 dni od sklenitve. Plačano premijo, zmanjšano za naše administrativne stroške, ti bomo vrnili. Police ne moreš odpovedati, če je v tem roku že prišlo do zavarovalnega primera.

Pridržujemo si možnost, da po sklenitvi zavarovalne pogodbe v 14-ih dneh odstopimo od pogodbe, vendar le v delu, ki se nanaša na kritje WIZ Kasko in kritja WIZ Delni kasko. Zavarovalna pogodba glede ostalih kritij ostaja v veljavi še naprej.

 

Obnova in podaljšanje police ob poteku

Zavarovanje WIZ je sklenjeno za dobo enega (1) leta, pri čemer se pod enakimi pogoji vsakokrat podaljša za nadaljnje eno leto, če zavarovalnici ne sporočiš drugače.

Najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja bomo na posredovani e-poštni naslov poslali predlog za sklenitev nove (obnovo) police z informacijo o premiji za novo zavarovalno obdobje.

Nova polica bo imela izbrana popolnoma enaka kritja ter morebitne spremembe zavarovalnih pogojev, sklepalnih pravil oziroma premijskega cenika, ki veljajo za to zavarovanje.
 

 • Če zavarovanje plačuješ prek direktne bremenitve, ti bomo 30 dni pred potekom na e-poštni naslov posredovali zavarovalno polico skupaj s pooblastilom, da ti premijo obračunamo z naslednjo direktno bremenitvijo.
   
 • Če želiš spremeniti obseg kritij ali če zavarovanja ne želiš podaljšati, nas skladno s pogoji, prosim pisno obvesti prek e-naslova vsaj 3 dni pred potekom tvoje police.

Če je tvoj popust še veljaven, brez skrbi, unovčiš ga lahko prek sklepalnika, v samem postopku sklepanja zavarovanja - na koncu 2/2 koraka, vendar le prek te povezave: https://avto.wiz.si/kodapopust

Če potrebuješ pomoč, lahko stopiš z nami v kontakt prek spletne klepetalnice, lahko nas pokličeš po telefonu 080 11 21 ali pišeš na info@wiz.si.

Zelena karta je mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki zagotavlja zavarovalno kritje v obsegu, ki ga določa pristojni zakon o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti v obiskani državi. Zelena karta vozniku omogoča potovanje v 43 držav z zavarovalnim kritjem, ki je najmanj enako zavarovalnemu kritju, določenemu v obstoječi zakonodaji posamezne obiskane države. 

Z izbiro zelene karte dokazuješ veljavnost obveznega avtomobilskega zavarovanja v večini evropskih in sredozemskih držav. Priporočljiva za voznike, ki nameravajo potovati v tujino.

Zunaj EU je lahko tudi obvezna in jo je potrebno predložiti na meji in v primeru prometne nesreče.

 • Zelena karta je obvezna in jo moraš predložiti, kadar vstopaš v te države:
  Albanija (AL), Azerbajdžan (AZ), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Izrael (IL), Iran (IR), Maroko (MA), Moldavija (MD), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA); Brez nje te na meji ne bodo spustili v državo.


Če pogosto potuješ v tujino je priporočljivo, da zeleno karto izbereš že ob sklenitvi WIZ avto zavarovanja.

Zeleno karto lahko naročiš tudi med zavarovalnim letom. V tem primeru nam piši prek e-pošte info@wiz.si, vsaj 5 dni pred odhodom v tujino, zeleno karto ti pošljemo na tvoj e-naslov (sprintaš si jo na bel papir).

Na WIZu in Generali zavarovalnici d.d. smo s 7. 7. 2020 pričeli z izdajo nove verzije zelene karte - zelena karta ni več zelena, saj se ukinja obrazec na zelenem papirju. Zelena karta se bo tako lahko tiskala na bel papir formata A4. Več informacij >

Odločiš se lahko za letno ali za obročno plačevanje premije (mesečno plačilo premije na 12 obrokov prek trajnega naloga, brez obresti). 

Prvi obrok ali letno premijo lahko poravnaš z naštetimi plačilno-kreditnimi karticami:

 • s kreditno kartico (Mastercard, Maestro, Visa) 
  Pri tem načinu plačila te preusmerimo na stran ponudnika spletnih plačil EON MegaPOS, prek katerega je izvedenih več kot 70 % transakcij v Sloveniji,
   
 • s kartico Diners,
   
 • preko e-banke NLB Klik in Bank@Net (bodi pozoren, direktna preusmeritev v banko je možna le, če dostopaš prek računalnika,
 • prek UPN plačilnega naloga (položnica)
  Tvojo zavarovalno polico pošljemo, takoj po prejetem plačilu.


V primeru mesečnega plačila bomo za preostale obroke bremenili tvoj TRR (direktna bremenitev oz. trajnik).

Pri WIZu so odbitne franšize zastavljene malo drugače, in sicer v absolutnih zneskih in ne v odstotkih od vrednosti avtomobila. Na voljo so 4 odbitne franšize, med katerimi izbiraš ob sklenitvi zavarovanja: 100 €, 300 €, 600 € ali 900 €.

Primer: Če je bila vrednost novega avtomobila 20.000 €, leasing hiša pa zahteva največ 1% odbitno franšizo (ta v omenjenem primeru znaša 200 €), je potrebno pri WIZu izbrati WIZ Kasko z odbitno franšizo 100 €. Pri dražjih avtomobilih je to lahko tudi 300 ali 600 €, v osnovi pa se pri avtomobilih na leasing najbolj priporoča odbitno franšizo v višini 100 €. 

WIZ Kasko premija je pri izbrani odbitni franšizi 100 € res malo višja, a to pomeni tudi, da bo tvoja  soudeležba v primeru škode le 100 €. To je minimalni strošek v primerjavi s 600 ali 900 €, kar je že precejšnji zalogaj za marsikoga. Tako si lahko maksimalno finančno zaščiten v primeru škode. 

Več o najemu in zavarovanju avta na leasing si preberi v našem zapisu

Brez skrbi, pri menjavi zavarovalnice ne izgubiš pridobljenega premijskega razreda oz. bonusa. Na tvojo željo ti namreč izdamo potrdilo o (brez)škodnem dogajanju v času WIZ zavarovanja. Na podlagi tega dokumenta in bonitete iz predhodne police ti zavarovalnica določi nov premijski razred (bonus). 

Pri sklepanju WIZ Avto zavarovanja online, podatek o tvojem premijskem razredu preverimo v registru avtomobilskih zavarovanj in te v primeru odstopanj zaprosimo za posredovanje dokazila. Če podatka ne poznaš, izbereš »Ne vem«. 

Kaj pomeni "bonus" in kaj "malus"?

BONUS:
Ko prvič skleneš avto zavarovanje za svoj avto si razvrščen v 14. premijski razred. Za vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za tvoj avto omogoča razvrstitev za en premijski razdred nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus). Tako lahko napreduješ vse do 1. premijskega razreda in maksimalnega popusta. Za napredovanje bonusa mora zavarovanje za avto trajati vsaj 10 mesecev, sicer se v naslednjem zavarovalnem letu znova upošteva isti premijski razred.

MALUS:
Posledica vsake prijavljene škode pa je razvrstitev 3 premijske razrede višje (malus). Na leto se upošteva največ 4 zavarovalne primere (prijavljene škode). Malusu se lahko izogneš, če skleneš dodatno zavarovalno kritje Odkup prve škode (AO ali AO+). 

 

Če je tvoj avto odjavljen iz prometa in je to urejeno tudi na pristojnem uradu, lahko z naslednjim dnem zahtevaš prekinitev tvoje police.

Zahtevo za prekinitev police nam sporočiš hitro in enostavno prek spletnega obrazca, če potrebuješ pomoč pa pokliči 080 11 24 ali piši na info@wiz.si. Tvojo polico bomo prekinili z naslednjim dnem od prejema tvojega zahtevka in ti vrnili neizkoriščen del premije. Premija se vrača zgolj za kritja, ki nimajo ali ne bodo imela prijavljene škode, kar je standardna praksa v zavarovalništvu. Če je škoda prijavljena, bomo lahko zahtevali plačilo celotnega dela premije za to kritje.

Sporazum o prekinitvi zavarovalne police >

Datume zavarovanja se lahko uskladi z datumi tehničnega pregleda, in sicer, se to uredi nekaj dni pred potekom registracije. Pripravimo novo polico za obdobje enega leta, z istim datumom začetka,  kot je registracija. Obstoječa polica se prekine, za razliko v dnevih se poračuna premija.

Zavarovanje WIZ Avto ne more biti krajše od enega leta in se lahko sklepa le za obdobje 1 leta.

V primerih, ko je novo sklenjena polica urejena v roku 30 dni po datumu izteka prejšnje police, je potrebno urediti uskladitev datumov. V nasprotnem primeru, se pri podaljšanju registracije zahteva odjavo in ponovno prijavo vozila v promet. Temu se izogni in enostavno izpolni obrazec Zahtevek za spremembo.

Zavarovanje WIZ je namenjeno zavarovanju osebnih vozil, ki so v uporabi pri fizičnih osebah in se ne uporabljajo za pridobitne namene.

Če bi prišlo do zavarovalnega primera iz naslova avtomobilske odgovornosti, ko bi se avto uporabljal za pridobitno dejavnost oziroma za drugačne namene, kot je predvideno (npr. za taksi službo, za testiranje, učenje vožnje, v zakupu ali najemu, pri prevozu nevarnih snovi, za prevoz drugega vozila ali pri sodelovanju na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih itd.), bi oškodovancem izplačali odškodnino, do povzročitelja pa vzpostavili regresni zahtevek za celotni znesek izplačane škode.

Enako velja za primere, ko je uporabnik vozila pravna oseba in ne fizična oseba. V primeru prijave zavarovalnega primera po WIZ Kasko, WIZ Voznik, WIZ Asistent ali WIZ Nezgoda bi zavarovalnica zavrnila izplačilo zavarovalnine. V navedenih primerih gre namreč za nezavarovane nevarnosti oziroma nevarnosti, ki je pri WIZu ni možno zavarovati.

Vodič: Zavarovanje WIZ Avto

Na WIZ-u skleneš avtomobilsko zavarovanje hitro, ugodno in enostavno. Skleni WIZ Avto le v 5 korakih in 2 minutah. Z vnosom osnovnih podatkov o vozilu (še hitreje z registrsko številko)  in lastniku vozila, že na drugem koraku pridobiš informativni izračun za svoje avto zavarovanje. 

K obveznemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti WIZ Obvezno lahko dodaš še druga kritja, WIZ Kasko, WIZ Delni kasko, WIZ Voznik ... ki so navedena v spodnji tabeli. Oglej si naš vodič!

filip flisar v avtomobilu

WIZ Avto - Informativni izračun premije v minuti in sklenitev online

Skleni zavarovanje z odličnim kritjem

Prvo spletno avto zavarovanje, ki ti omogoča, da v le nekaj korakih skleneš zavarovanje za svojega jeklenega konjička. V ponudbi tudi kritje WIZ Delni kasko (priporočljivo, če ne želiš izgubiti bonusa ob manjših škodah na tvojem avtu).  

Informativni izračun

Povezane vsebine WIZ Avto

rdeč avto, WIZ Blog pred podaljšanjem avto zavarovanja

Pred podaljšanjem AO zavarovanja

Ko podaljšuješ obstoječe avto zavarovanje, preveri ali imaš zate vsa optimalna kritja, glede na morebitne spremenjene navade rabe svojega avta.

Preberi več
ženska za volanom

Če prevoziš manj km, plačaš manj

Posebno ugodno avtomobilsko zavarovanje, prilagojeno za vse, ki prevozite manj kilometrov!

Spoznaj WIZ Perla
nalet živali na cesti

Za manjše škode na avtu

Za delne škode, kot so nalet živali, škode na parkirišču in razbitje stekel, izberi tudi WIZ Delni kasko!

WIZ Delni kasko

Uporabni obrazci za zavarovance WIZ Avto zavarovanja

Sporazum o prekinitvi
police WIZ Avto

Če svoj avto prodaš drugemu kupcu ali pa ga odjaviš iz prometa, je priporočljivo v roku 8 dni prekiniti obstoječe zavarovanje oziroma prekiniti zavarovalno polico. Hitro in enostavno lahko to urediš prek obrazca - Sporazum o prekinitvi zavarovalne police.

Zahtevek za uskladitev datumov na polici WIZ Avto

V primerih, ko je novo sklenjena polica urejena v roku 30 dni po datumu izteka prejšnje police, je potrebno urediti uskladitev datumov. V nasprotnem primeru, se pri podaljšanju registracije zahteva odjavo in ponovno prijavo vozila v promet. Temu se izogni in enostavno izpolni obrazec Zahtevek za spremembo.

Hitra prijava škode
WIZ Avto e-obrazec

O zavarovalnem primeru nas lahko najhitreje obvestiš prek HITRE E-PRIJAVE škode prek spleta. Tukaj ni potrebna nikakršna Registracija.
Za vse dodatne informacije in pomoč, pa smo ti WIZovci vedno na voljo, pokliči na 080 11 24.

.

Zahtevek za prenos bonusa
družinskemu članu

Če želiš svoj bonus podariti svojemu družinskemu članu, izpolni obrazec. S tem se odpoveš svojemu bonusu v korist obdarjenca. Podrobno se seznani s pravili, ki veljajo pri prenosu tvoj bonitete obdarjencu.

Prijava avtomobilske škode direktno pri serviserju

 

Pri avtomobilski škodi, lahko brez obiska zavarovalnice škodo prijaviš pri enem izmed več kot 100 pooblaščenih serviserjih iz tega seznama: 

Kako poteka direktna prijava pri pogodbenih partnerjih?

 1. Škodo najprej prijaviš prek spleta, nato
 2. Obiščeš enega od pogodbenih partnerjev iz seznama.
 3. Po ogledu škode, ki jo bo opravil v našem imenu, bo pogodbeni partner škodo na tvojem vozilu tudi popravil.*
   

Kaj je prednost te izbire?

V primeru, da škodo prijaviš na ta način, vse urediš na enem mestu, brez obiska zavarovalnice. Serviser bo opravil vse potrebno in tudi škoda bo plačana njemu, torej ni potrebno zalagati denarja.
Serviserju se plača samo lastni delež (t.i. odbitno franšizo), če je ta določen na zavarovalni polici in morebitne ostale stroške, ki niso povezani s popravilom konkretne škode.

* Pri serviserjih je mogoče prijaviti le škodo, ki jo uveljavljaš iz lastnega zavarovanja (kasko zavarovanje). Zavarovalnica si v mejnih primerih kljub vsemu pridrži pravico zahtevati, da se vozilo pripelje na ogled).

Prijava škode

O zavarovalnem primeru (škodi) nas lahko seznaniš hitro in enostavno, prek prenovljene aplikacije za enostavno e-prijavo škode prek spleta. Tukaj ni potrebna nikakršna Registracija.
Škodo lahko prijaviš tudi prek našega portala MOJ WIZ

Za vse dodatne informacije in pomoč, pa smo ti WIZovci vedno na voljo.