Pritožbeni postopki

Informacija o pritožbenem postopku


WIZ je spletna prodajna točka Generali zavarovalnice d.d., ki omogoča hitro in enostavno sklepanje WIZ zavarovanj. Prizadevamo si za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno ter korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Ob tem se tudi zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujete. Za take primere smo v Generali zavarovalnici d.d. oblikovali interni postopek za reševanje pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

V nadaljevanju vas želimo seznaniti, da morebitne pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami lahko podate pisno ali ustno:  

  • Za pisno štejejo pritožbe podane po pošti, elektronski poti ali na drug primeren način. Svoje pritožbe lahko posredujete tudi neposredno na: pritozbe.si@generali.com.
  • Ustno lahko pritožbo podate našim zaposlenim v zavarovalnici Generali d.d. ali po telefonu. Odgovoriti vam bomo skušali takoj.
  • Pritožbo ali pohvalo lahko podate tudi preko obrazca:


Sporočilo zavarovalnici

 

Vaše pisne pritožbe bomo obravnavali skladno z našim Pravilnikom o reševanju pritožb strank in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu). V pritožbo nam zraven sporočila zapišite tudi svoje ime in priimek, naslov, področje, na katerega se vaša pritožba nanaša, ter svojo telefonsko številko in elektronski naslov. 

O vaših pisnih pritožbah bodo odločale pristojne pritožbene komisije.

V primeru, da se ne bi strinjali z rešitvijo svoje pritožbe in z odločitvijo pristojne pritožbene komisije, imate pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred našim izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Mediacije so možne v potrošniških sporih in drugih sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb v primeru, če se vse vpletene stranke s takšnim načinom reševanja spora v posamezni zadevi izrecno strinjajo.

Če ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju zavarovalnice do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.


Informacija o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov


Generali zavarovalnica d.d. je skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izbrala za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja.

Če se stranka, ki je potrošnik (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), ne strinja z dokončno odločitvijo obravnave pritožbe v internem pritožbenem postopku v Generali zavarovalnici d.d., ima pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov:


Informacija o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih preko spleta


Če je bila zavarovalna pogodba, iz katere izvira spor, sklenjena preko spleta (interneta), je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna EU platforma, ki se nahaja na naslovu ec.europa.eu/odr.

Za nadaljnja pojasnila o pritožbenih postopkih se lahko obrnete tudi na sedež naše družbe: Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info.si@generali.com ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko našega klicnega centra 080 70 77.

 

Povezani dokumenti