Zavarovanje odpovedi potovanja

WIZ Odpoved turističnega potovanja

Zavarovanje odpoved turističnega potovanja zagotavlja tvojo finančno zaščito in zaščito vseh, ki potujejo s tabo, če zaradi nepredvidenega dogodka ne boste mogli odpotovati na že plačano potovanje, izlet, dogodek ali dopust.

Izračunaj ceno

Zakaj izbrati WIZ Odpoved turističnega potovanja?

ikona Odpoved turističnega potovanja

Finančno kritje
za rizik odpovedi potovanja

Imaš že splanirano potovanje, plačane letalske karte in turistični aranžma, nato pa ti pade vse v vodo? Pravočasno se zavaruj proti riziku odpovedi potovanja, mi pa poskrbimo za kritje stroškov, ki nastanejo zaradi odpovedi potovanja.

ikona Odpoved turističnega potovanja

Potuj brezskrbno,
zavarovani vsi stroški

Hitro in pravočasno, vse online! Enostavno vnesi in zavaruj vse stroške svojega potovanja: aranžmajev (agencija, Booking, Airbnb), najema vozil, nakup vstopnic prireditev, koncertov, dogodkov, prevozov (letalska, ladijska, avtobusna vozovnica).

ikona Odpoved turističnega potovanja

Ko potuješ sam,
z družino ali s prijatelji

Na eni polici so lahko zavarovani vsi prijatelji ali družinski člani, ki skupaj potujete. Izbiraš med OSNOVNIM in RAZŠIRJENIM paketom, ki ti nudita kritje za 18 različnih nepredvidenih dogodkov, ki bi lahko preprečili odhod na že plačano potovanje.

Kdaj skleniti zavarovanje rizika odpovedi potovanja?

Skleni ga takoj po nakupu potovanja (nakup letalske karte, hotelskega aranžmaja, najema avta, apartmaja ...) oz. najpozneje v roku 3 dni od nakupa/rezervacije potovanja in če je do odhoda na potovanje več kot 3 dni

 • Če zavarovanje skleneš po preteku 3 dni od nakupa/rezervacije potovanja, je to možno le, če je do odhoda na tvoje potovanje več kot 15 dni. V tem primeru, sta v prvih 10 dni krita le nezgoda ali smrt, nato pa kritje velja za vse zavarovane nepredvidene dogodke, vključene v izbranem paketu.

SKLENI ZAVAROVANJE >

Izbira paketa WIZ Odpoved turističnega potovanja:

Glede na tvoje potrebe in želje, lahko izbiraš med dvema paketoma zavarovanja, OSNOVNI in RAZŠIRJENI PAKET. Zavarovani so le stroški potovanja izbranega paketa, ki so tudi vnešeni ob sklenitvi zavarovanja ter so navedeni na polici. V preglednici so predstavljena vsa kritja za nepredvidene dogodke. Podrobno o kritjih si lahko ogledaš v pogojih zavarovanja. 

NEPREDVIDENI DOGODKI OSNOVNI PAKET RAZŠIRJENI PAKET
Nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja potnika  DA  DA
Nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov, ki ne potujejo s tabo DA DA
Smrt svojcev DA DA
Poziv sodnih ali upravnih organov DA DA
Nezgoda, smrt ali bolezen svojcev/prijateljev, pri katerih bi začasno bivali - DA
Naravne nesreče ali višja sila - DA
Premoženjska škoda na tvoji lastnini - DA
Nosečnost in zapleti v nosečnosti - DA
Vključenost v pomoč v izrednih razmerah - DA
Udeležba v prometni nesreči na poti na potovanje - DA
Odpoved poročnega potovanja - DA
Vložitev ločitvenega zahtevka ali prekinitev izven zakonske zveze - DA
Izguba zaposlitve - DA
Sprememba datuma državnega izpita - DA
Odpoved dogodka - DA
Sprejem v novo službo - DA
Pomanjkanje snega v času smučarske sezone - DA
Operativni poseg - DA

Od česa je odvisna zavaoralna premija za odpoved potovanja?

Cena je odvisna od:

 • višine stroškov celotnega aranžmaja potovanja,
 • izbranega paketa kritij,
 • starosti zavrovanih oseb.

Zavarovanje je namenjeno vsem do dopolnjenega 75. leta, ob doplačilu pa tudi starejšim.

Primer cene zavarovanja: Prijatelji zavarujejo aranžma za "ski opening", ki vključuje 4 nočitev v apartmaju, v smučarskem središču Val Thorens s V Franciji, vključno s štirimi smučarskimi kartami. Premija za odpoved potovanja v skupni vrednosti 2.100 €, ki vključuje zavarovanje pomanjkanja snega (Razširjeni paket), znaša 129,41 evrov.

Preveri, katere turistične stroške lahko zavaruješ proti riziku odpovedi potovanja? 

Z zavarovanjem rizika odpovedi turističnega potovanja so kriti stroški, ki so nastali, ker kje bilo odpovedano potovanje zaradi nepredvidenega dogodka izbranega paketa WIZ Odpoved turističnega potovanja.

Zavaruje se lahko:

 • Strošek aranžmaja hotelu, apartmaju ... - Booking.com, Airbnb.com in drugi, 
 • Strošek aranžmaja pri turistični agenciji,
 • Strošek prevoza (letalska, ladijska, železniška, avtobusna ali druga vozovnica),
 • Strošek za najem vozila (avtomobila, motornega kolesa, kolesa z motorjem, kolesa, e-kolesa, skiroja, e-skiroja),
 • Strošek vstopnice (za muzeje, koncerte, galerije, športne in kulturne dogodke), 
 • Strošek dogodka (izletov, ekskurzij in tečajev ...).

Kriti so tudi stroški, ki jih je potrebno organizatorju potovanja poravnati kljub odpovedi. Maksimalni zavarovani znesek za riziko odpovedi potovanja je 34.000 € oziroma 8.500 € na osebo.

Zavarovanje velja za vsa kupljena potovanja in turistične storitve v Sloveniji in v tujini.


Ni možno zavarovati: 

 • povrnitev stroška nakupa sezonskih smučarskih kart, abonmajev in podobnih kart z možnostjo večkratnega koriščenja,
 • najema plovila ali avtodoma,
 • zdravljenja v zdravilišču,
 • službenega potovanja,
 • nepredviden dogodek, ki nastane po pričetku potovanja , ...

Pred sklenitvijo zavarovanja WIZ Odpoved potovanja, se seznani s Splošnimi pogoji, kjer so izpisane vse omejitve, ki veljajo pri tem zavarovanju.

Primer odpovedi potovanja na Kreto

Aprila je družina načrtovala avgustovski dopust v Grčiji. Kupili so 4 letalske karte pri Ryanair (1.100 €) ter rezervirali apartma prek Booking-a (1.300 €) in rent-a-car (550 €). Skupni strošek potovanja je 2.950 €. Zaradi zaskrbljenosti za nepredvidene dogodke (zdravje starih staršev), so sklenili še zavarovanje WIZ Odpoved turističnega potovanja -OSNOVNI paket za 124,50 €.

Par dni pred odhodom na dopust, je morala babica urgentno v bolnišnico, zato so takoj odpovedali vse rezervacije in prijavili dogodek zavarovalnici. K prijavi so predložili vso potrebno dokumentacijo, vključno z zdravniškim potrdilom za babico, obračun stoškov organizatorja potovanja, obvestilo o povračilu stroškov – »ticket refund notice«, splošne pogoje organizatorja potovanja in letalske družbe. Ker je organizator potovanja povrnil vse stroške potovanja, smo družini povrnili 2.655 €, saj velja še 10 % lastna soudeležba.

SKLENI ZAVAROVANJE >

Pogosta vprašanja

Zavarovanje rizika za ODPOVED POTOVANJA je namenjeno vsem, ki so stari do 75 let in so kupili ali rezervirali potovanje. Starejši od 75 let se lahko zavarujejo z ustreznim doplačilom.

To zavarovanje lahko skleneš:

 • POSAMEZNO, za celo DRUŽINO ali za PRIJATELJE, ki potujete skupaj.
   

Družina so lahko osebe, ki živijo skupaj s tabo v istem gospodinjstvu: tvoj partner, partnerka, tvoji otroci, pastorki, rejenci ali posvojenci do 26. leta starosti. Kot družina se štejejo tudi tvoji stari starši, ki potujejo s tabo na istem potovanju, tudi če ne živijo s tabo v istem gospodinjstvu. Skupaj se lahko za eno potovanje zavaruje največ 8 članov družine.

Prijatelji pa so skupina oseb, ki niso v sorodstvenem razmerju (na primer, fant in punca, ki ne živita skupaj) ali pa so v širšem sorodstvenem razmerju, če so skupaj navedeni v pogodbi o potovanju. Na polici lahko navedeš največ 6 prijateljev.

Zavarovanje ODPOVEDI POTOVANJA je potrebno skleniti najpozneje v 3 dneh po sklenitvi pogodbe o potovanju ali rezervaciji pri organizatorju potovanja, če je med tem in predvidenim odhodom na potovanje več kot 3 dni.

Če je do predvidenega odhoda na potovanje manj kot 3 dni, zavarovanja ODPOVEDI POTOVANJA ni mogoče skleniti.

Izjemoma lahko skleneš svojo polico tudi po preteku 3 dni od sklenitve pogodbe o potovanju ali rezervacije pri organizatorju potovanja, vendar le, če je med tem in odhodom na potovanje več kot 15 dni. V tem primeru pa obstaja OMEJITEV (karenca): prvih 10 dni od začetka zavarovanja krije samo nepredvidene dogodke, kot so nezgoda in smrt, po preteku 10 dni pa je kritje ponovno vezano na vse nepredvidene dogodke, ki so vključeni v izbrani paket.

Zavarovanje, sklenjeno v nasprotju s temi pravili, ni veljavno.

Primer iz prakse: 

 • Če je apartma za Mikonos rezerviran 20. junija, ga lahko zavaruješ do 23. junija. 
 • Če je bilo potovanje kupljeno z različnimi turističnimi stroški (hotel, letalska karta, prevozi itn.), upoštevaj datum turistične storitve, ki je bila kupljena oz. rezervirana najprej  (torej tista, ki je bila prva kupljena). Če želiš, lahko posamezne stroške potovanja zavaruješ na ločenih policah.


Kdaj prične veljati zavarovalno kritje?

Imamo obveznost samo v primeru zavarovanega nepredvidenega dogodka, ki se zgodi med začetkom in koncem obdobja zavarovalnega kritja.

Kritje velja na dan, ki je izpisan kot začetek zavarovanja na tvoji polici, če je do takrat plačana premija! V nasprotnem primeru, kritje velja naslednji dan po dnevu, ko je plačana premija.


V primeru nepredvidenih dogodkov, ki so kriti glede na izbrani paket WIZ Odpoved turističnega zavarovanja, lahko zavaruješ:

 • Strošek aranžmaja hotelu, apartmaju ... - Booking.com, Airbnb.com in drugi, 
 • Strošek aranžmaja pri turistični agenciji,
 • Strošek prevoza (letalska, ladijska, železniška, avtobusna ali druga vozovnica),
 • Strošek za najem vozila (avtomobila, motornega kolesa, kolesa z motorjem, kolesa, e-kolesa, skiroja, e-skiroja),
 • Strošek vstopnice (za muzeje, koncerte, galerije, športne in kulturne dogodke), 
 • Strošek dogodka (izletov, ekskurzij in tečajev ...).


Zavarovanje velja za vsa kupljena potovanja in turistične storitve v Sloveniji in v tujini.

Imamo obveznost samo v primeru zavarovanega nepredvidenega dogodka, ki se zgodi med začetkom in koncem obdobja zavarovalnega kritja.

Kritje velja na dan, ki je izpisan kot začetek zavarovanja na tvoji polici, če je do takrat plačana premija! V nasprotnem primeru, kritje velja naslednji dan po dnevu, ko je plačana premija.

Da, tvoja soudeležba - znesek, ki ga moraš prispevati ob izplačilu škode in pri poplačilu zahtevka znaša 10 % od obračunane zavarovalnine. Preostanek škode ti izplačamo v skladu s tvojo polico.

telefonistka

Kaj storiti, ko moram odpovedati potovanje?

 1. Ko se zgodi nepredviden dogodek, TAKOJ pisno odpoveš svoje kupljeno / rezervirano potovanje organizatorju potovanja.
 2. Čim prej prijavi dogodek prek e-prijave.
 3. Izpolni ta Zahtevek za izplačilo zavarovalnine (strošek odpovedi turističnega potovanja) ter priloži vse pogodbe, originalne račune, potrdila, uradno zdravstveno dokumentacijo, vstopnice in ostala pisna dokazila o vzroku odpovedi potovanja. 
 4. Izpolnjen zahtevek s prilogami pošlji na e-naslov otp.si@generali.si.
Čim prej prijavi dogodek >

Ocena izkušnje s spletno sklenitvijo