Pogosta vprašanja

Splošno

WIZ je sveža blagovna znamka Adriatica Slovenice, namenjena spletni prodaji WIZ zavarovanja, ki ga lahko skleneš in urejaš preko spletnega mesta www.wiz.si. Naša stran je seveda dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Za hitri izračun premije ali sklenitev WIZ zavarovanje klikni na to povezavo.

Da. WIZ zavarovanje lahko skleneš izključno preko spletne strani www.wiz.si. Svojo ceno pridobiš z minimalnim naporom s hitrim izračunom premije. Postopek sklenitve lahko opraviš v šestih enostavnih korakih, plačilo premije pa izvedeš s kreditno kartico oz. preko e-bank NLB Klik ali Abanet. Celoten postopek sklepanja je prikazan v video posnetku WIZ navodila. Za pomoč ali dodatne informacije nas lahko brez zadržkov kontaktiraš na 080 11 24 ali info@wiz.si.

Spletna stran je podpira vse novejše različice najbolj uporabljenih brskalnikov, a se lahko kljub temu zgodi, da se določena stran ne prikazuje pravilno. V tem primeru ti priporočamo uporabo najnovejše različice Google Chrome ali Mozilla Firefox.

Odločiš se lahko za letno ali mesečno plačilo premije. Prvi obrok ali letno premijo lahko poravnaš s kreditno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, Diners) oz. preko e-bank NLB Klik in Abanet. Za to plačilo te bomo preusmerili na stran ponudnika spletnih plačil EON MegaPOS, preko katerega je izvedenih več kot 70 % transakcij v Sloveniji. V primeru mesečnega plačila bomo za preostale obroke bremenili tvoj TRR (direktna bremenitev oz. trajnik).

Izjemno varna. Varnosti in zaščiti uporabnikov smo namenili posebno pozornost, saj je celotno spletno mesto www.wiz.si zaščiteno s 128-bitnim ključem. Varna povezava, ki se vzpostavi med tvojim brskalnikom in našimi strežniki, onemogoča nepooblaščen dostop do tvojih podatkov. Tvoji podatki so torej na varnem.

Za plačilo pa skrbi ponudnik spletnih plačil EON MegaPOS, ki ga uporablja več kot 70 % slovenskega trga in zagotavlja najboljše standarde zaščite za spletno plačevanje.

Skupaj s polico ti bomo poslali tudi potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Z natisnjeno kopijo tega potrdila lahko podaljšaš registracijo vozila. Če tvoj avto ne potrebuje tehničnega pregleda, lahko prometno dovoljenje podaljšaš kar preko spleta. Postopek je podrobneje opisan na našem blogu.

Vsako spremembo osebnih oz. kontaktnih podatkov v času trajanja zavarovanja nam moraš ažurno sporočiti na 080 11 24, na info@wiz.si ali preko kontaktnega obrazca.

Sporočiti nam moraš predvsem:

 • če spremeniš stalni ali e-poštni naslov,
 • če spremeniš druge kontaktne podatke,
 • če avto prodaš ali ga odjaviš iz prometa.

Naša pisanja ti bomo pošiljali na nam znane naslove, četudi je vmes prišlo do sprememb, s katerimi nismo bili seznanjeni. Pri tem se bo štelo, da je bilo pisanje naslovljeno na pravi naslov.

Če ne bomo seznanjeni glede prodaje ali odjave tvojega avta, ti bomo še naprej zaračunavali premijo, zato ti svetujemo, da nam vsako tako spremembo čim prej sporočiš.

Brez skrbi. Tvoja pogodba oziroma WIZ polica je veljavna tudi v primeru, če jo natisneš, torej ni potrebno, da čakaš na izvod, ki ti ga pošljemo po pošti. Polica namreč postane veljavna že z uspešno potrditvijo plačila prvega obroka oz. premije v celoti.

Če se takoj po sklenitvi svoje police premisliš, jo lahko odpoveš v roku 14 dni od sklenitve. Plačano premijo, zmanjšano za naše administrativne stroške, ti bomo vrnili. Svoje police ne moreš odpovedati, če je v tem roku že prišlo do zavarovalnega primera (škode).

WIZ polica je res elektronska, a ne glede na to veljavna. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) v 4. členu namreč določa, da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki.

Skleniti WIZ zavarovanje je res preprosto. Začneš s hitrim izračunom premije in izbereš tista kritja, ki jih potrebuješ. S tem pridobiš ugodno premijo, ki najbolj ustreza tvojim potrebam. Sledi še vnos preostalih podatkov in plačilo. Polica te bo kmalu zatem čakala na tvojem e-poštnem naslovu. Če boš ob sklenitvi zavarovanja naročil tudi zeleno karto, ti jo bomo poslali na dom.

Takoj po izvedenem plačilu ti bomo polico poslali na tvoj e-poštni naslov. Zavarovalno polico, ki si jo prejel na e-poštni naslov  lahko natisneš, ter z njo podaljšaš prometno dovoljenje. Če je bila pri prvi sklenitvi police naročena tudi zelena karta, ti jo bomo poslali na tvoj poštni naslov s priporočeno pošiljko. 

WIZ Avto

WIZ Delni kasko krije stroške popravila tvojega avta, če bo poškodovan:

 • na steklih,
 • svetilih,
 • ogledalih,
 • zaradi naleta živali in
 • zaradi poškodbe na parkirišču

Prijavljena škoda na WIZ Delni kasko ne vpliva na povišanje cene zavarovanja v naslednjem zavarovalnem obsobju (obnovi). Franšiza ob škodi oz. tvoja soudeležba je fiksna in znaša 50 €.

Izbereš lahko osnovni paket WIZ Cesta ali širši paket WIZ Parkirišče.

Paket WIZ CESTA krije neposredno škodo na vašem avtu, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja v vozilo vgrajenih stekel,  zunanjih svetil in vzvratnih ogledal, ter če je poškodovan v prometu z neposrednim naletom oziroma trkom v žival (trčenje v prometu z živaljo).

Paket WIZ PARKIRIŠČE krije poleg zgoraj navedenega pri WIZ CESTA tudi neposredno škodo na vašem avtu, ko je parkiran, če je poškodovan na parkirišču s strani neznanega premikajočega motornega vozila.

PRIHRANEK: Skleni ga skupaj z WIZ Kasko in prihrani dodatnih 20 %.

Zavarovanje WIZ je namenjeno zavarovanju osebnih vozil, ki so v uporabi pri fizičnih osebah in se ne uporabljajo za pridobitne namene. Če bi prišlo do zavarovalnega primera iz naslova avtomobilske odgovornosti, ko bi se avto uporabljal za pridobitno dejavnost oziroma za drugačne namene, kot je predvideno (npr. za taksi službo, za testiranje, učenje vožnje, v zakupu ali najemu, pri prevozu nevarnih snovi, za prevoz drugega vozila ali pri sodelovanju na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih itd.), bi oškodovancem izplačali odškodnino, do povzročitelja pa vzpostavili regresni zahtevek za celotni znesek izplačane škode. Enako velja za primere, ko je uporabnik vozila pravna oseba in ne fizična oseba. V primeru prijave zavarovalnega primera po WIZ Kasko, WIZ Voznik, WIZ Asistent ali WIZ Nezgoda bi zavarovalnica zavrnila izplačilo zavarovalnine. V navedenih primerih gre namreč za nezavarovane nevarnosti oziroma nevarnosti, ki je pri WIZu ni možno zavarovati.

Predlagamo, da imaš ob izpolnjevanju obrazca za informativni izračun ob sebi prometno dovoljenje ali predhodno zavarovalno polico. Na teh dokumentih so namreč navedeni vsi podatki, ki so potrebni za izračun premije. Pomagaš si lahko tudi z močjo motorja in št. sedežev, ki se izpišeta na naši spletni strani.

Če na seznamu ni tvojega modela ali tipa avta, nas o tem lahko obvestiš na 080 11 24 ali nam pišeš na info@wiz.si.

WIZ Obvezno je naše osnovno kritje, ki ga moraš izbrati, saj nudi kritje za škode, ki bi nastale tretjim osebam ob uporabi tvojega avta. To kritje je tudi zakonsko predpisano in je osnova za registracijo tvojega avta (AO - avtomobilska odgovornost). Poleg tebe kot lastnika tvojega avta štejejo za zavarovanca tudi osebe, ki imajo po tvoji volji opraviti s tvojim avtom (uporabnik, voznik ipd.).

Zavarovalna vsota znaša:

 • za nematerialne škode (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 5.000.000 €
 • za materialne škode (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 1.000.000 €

WIZ Kasko je polni kasko in krije stroške popravila tvojega avta, če bo poškodovan:

 • v prometni nesreči,
 • na parkirišču,
 • zaradi požara,
 • zaradi naleta divjadi,
 • zaradi direktnega udara strele,
 • zaradi eksplozije,
 • zaradi nenadnega toplotnega ali kemičnega delovanja,
 • zaradi tatvine, ropa vozila ali delov vašega avta, vendar le v primeru, če je bil ob dogodku vaš avto zaklenjen ali se je nahajal v zaklenjenem prostoru,
 • zaradi družbenopolitičnih dogodkov ter zlonamernih in objestnih dejanj tretjih oseb,
 • zaradi naravne nesreče: veter (ki piha z najmanj 62 km/h), poplava, toča, snežni ali zemeljski plaz.

WIZ Voznik (AO+) se nanaša na primer telesnih poškodb, ki nastanejo vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo s tvojim avtom. Če je torej lastnik avta ali drug voznik povzročil prometno nesrečo in pri tem utrpel telesne poškodbe, se zavarovalnina izplača na podlagi tega kritja. V primeru nastanka telesnih poškodb bo zavarovalnina izplačana vozniku, v primeru smrti pa svojcem voznika. Zavarovalna vsota znaša 51.000 €.

WIZ Nezgoda krije smrt voznika in potnikov, ki se nahajajo v tvojem avtu, v primeru prometne nesreče. Kritje je podano ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov. Zavarovalna vsota znaša 20.000 € po osebi.

WIZ Asistent nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistence. Navedeno velja le za primere, kadar je asistenčni center pravočasno obveščen o primeru in odobri navedeno storitev, zato svetujemo, da teh storitev ne organiziraš v lastni režiji. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša 2.000 €, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa 4.000 €. Obseg kritja ni pogojen s starostjo tvojega avta.

V primeru napotitve k serviserju je krita vleka avta do najbližjega serviserja.

Nadomestni avto je vozilo, ki ti ga asistenčna služba odobri za dokončanje poti v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta. Nadomestni avto ti ne pripada, če je bila z vozilom že opravila namenjena pot (npr. do doma, serviserja ali druge končne destinacije). Stroški prevzema ali dostave nadomestnega vozila so kriti, če je to opredeljeno v zavarovalnih pogojih, medtem ko niso kriti morebitni stroški goriva, cestnin, zavarovanj, glob ipd.

Seveda lahko.

Pokliči nas na 080 11 24 ali nam piši na info@wiz.si. Kritja WIZ Asistent, WIZ Voznik in Voznik, mlajši od 23 let, veljajo od želenega datuma, ki ne sme biti v preteklosti (torej najbolj zgodaj od naslednjega dne). Pri WIZ Kasku te bomo pred začetkom veljavnosti kritja poslali na ogled avta ali te zaprosili za posredovanje slik. Pri WIZ Asistentu je začetek veljavnosti kritja vsaj 3 dni v prihodnosti.

Če je tvoj avto odjavljen iz prometa in je to urejeno tudi na pristojnem uradu, lahko z naslednjim dnem zahtevaš prekinitev tvoje police. Zahtevo nam sporočiš z obrazcem na www.wiz.si, po e-pošti na info@wiz.si oziroma nas pokličeš na 080 11 24. Tvojo polico bomo prekinili z naslednjim dnem od prejema tvojega zahtevka in ti vrnili neizkoriščen del premije. Premija se vrača zgolj za kritja, ki nimajo ali ne bodo imela prijavljene škode, kar je standardna praksa v zavarovalništvu. Če je škoda prijavljena, bomo lahko zahtevali plačilo celotnega dela premije za to kritje.

Brez skrbi, pri menjavi zavarovalnice ne izgubiš pridobljenega premijskega razreda oz. bonusa. Na tvojo željo ti namreč izdamo potrdilo o (brez)škodnem dogajanju v času WIZ zavarovanja. Na podlagi tega dokumenta in bonitete iz predhodne police ti zavarovalnica določi nov premijski razred (bonus).

Povečano nevarnost pri WIZ zavarovanju predstavlja primer, če tvoj avto vozi oseba, mlajša od 23 let. V tem primeru moraš v drugem koraku izbrati možnost Voznik, mlajši od 23 let, četudi ta oseba ni več mladi voznik. V primeru, da je zavarovalec mlajši od 23 let, je ta možnost samodejno izbrana.

Če bo tvoj avto vozil mladi voznik, ki pa je že dopolnil 23 let, ti te možnosti ni treba izbrati.

Zavarovanje WIZ je sklenjeno za dobo enega leta, pri čemer se pod enakimi pogoji vsakokrat podaljša za nadaljnje eno leto, če zavarovalnici ne sporočiš drugače. Najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja bomo na tvoj e-poštni naslov poslali informacijo o premiji za novo zavarovalno obdobje. Polica bo imela izbrana popolnoma enaka kritja. Pri plačilu z direktno bremenitvijo ti bomo 30 dni pred potekom na e-poštni naslov posredovali zavarovalno polico za novo zavarovalno obdobje s pooblastilom, da ti premijo obračunamo z naslednjo direktno bremenitvijo.

Če želiš spremeniti obseg kritij ali če zavarovanja ne želiš podaljšati, nas moraš o tem pisno obvestiti vsaj 3 dni pred potekom tvoje police.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da ti podaljšanja ne bomo ponudili. V tem primeru te bomo o tem obvestili najkasneje 3 mesece pred potekom tvoje police.

WIZ Perla

Zavarovanje WIZ Perla je namenjeno osebam, ki s svojim vozilom prevozijo manj kot 6.000 kilometrov na leto. Ob sklenitvi zavarovanja ter prav tako ob koncu zavarovalnega leta ste zavarovalnici dolžni posredovati fotografijo števca, na podlagi katerega zavarovalnica ugotovi dejansko stanje prevoženih kilometrov z zavarovanim vozilom. Ob morebitnem odstopanju je dodatni popust iz naslova WIZ Perla s police odstranjen in se zavarovalcu obračuna razlika do polne cene zavarovalne premije.

WIZ Obvezno je naše osnovno kritje, ki ga moraš izbrati, saj nudi kritje za škode, ki bi nastale tretjim osebam ob uporabi tvojega avta. To kritje je tudi zakonsko predpisano in je osnova za registracijo tvojega avta (AO - avtomobilska odgovornost). Poleg tebe kot lastnika tvojega avta štejejo za zavarovanca tudi osebe, ki imajo po tvoji volji opraviti s tvojim avtom (uporabnik, voznik ipd.).

Zavarovalna vsota znaša:

 • za nematerialne škode (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 5.000.000 €
 • za materialne škode (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 1.000.000 €

WIZ Kasko je polni kasko in krije stroške popravila tvojega avta, če bo poškodovan:

 • v prometni nesreči,
 • na parkirišču,
 • zaradi požara,
 • zaradi naleta divjadi,
 • zaradi direktnega udara strele,
 • zaradi eksplozije,
 • zaradi nenadnega toplotnega ali kemičnega delovanja,
 • zaradi tatvine, ropa vozila ali delov vašega avta, vendar le v primeru, če je bil ob dogodku vaš avto zaklenjen ali se je nahajal v zaklenjenem prostoru,
 • zaradi družbenopolitičnih dogodkov ter zlonamernih in objestnih dejanj tretjih oseb,
 • zaradi naravne nesreče: veter (ki piha z najmanj 62 km/h), poplava, toča, snežni ali zemeljski plaz.

WIZ Voznik (AO+) se nanaša na primer telesnih poškodb, ki nastanejo vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo s tvojim avtom. Če je torej lastnik avta ali drug voznik povzročil prometno nesrečo in pri tem utrpel telesne poškodbe, se zavarovalnina izplača na podlagi tega kritja. V primeru nastanka telesnih poškodb bo zavarovalnina izplačana vozniku, v primeru smrti pa svojcem voznika. Zavarovalna vsota znaša 51.000 €.

WIZ Nezgoda krije smrt voznika in potnikov, ki se nahajajo v tvojem avtu, v primeru prometne nesreče. Kritje je podano ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov. Zavarovalna vsota znaša 20.000 € po osebi.

WIZ Asistent nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistence. Navedeno velja le za primere, kadar je asistenčni center pravočasno obveščen o primeru in odobri navedeno storitev, zato svetujemo, da teh storitev ne organiziraš v lastni režiji. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša 2.000 €, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa 4.000 €. Obseg kritja ni pogojen s starostjo tvojega avta.

V primeru napotitve k serviserju je krita vleka avta do najbližjega serviserja.

Nadomestni avto je vozilo, ki ti ga asistenčna služba odobri za dokončanje poti v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta. Nadomestni avto ti ne pripada, če je bila z vozilom že opravila namenjena pot (npr. do doma, serviserja ali druge končne destinacije). Stroški prevzema ali dostave nadomestnega vozila so kriti, če je to opredeljeno v zavarovalnih pogojih, medtem ko niso kriti morebitni stroški goriva, cestnin, zavarovanj, glob ipd.

Če je tvoj avto odjavljen iz prometa in je to urejeno tudi na pristojnem uradu, lahko z naslednjim dnem zahtevaš prekinitev tvoje police. Zahtevo nam sporočiš z obrazcem na www.wiz.si, po e-pošti na info@wiz.si oziroma nas pokličeš na 080 11 24. Tvojo polico bomo prekinili z naslednjim dnem od prejema tvojega zahtevka in ti vrnili neizkoriščen del premije. Premija se vrača zgolj za kritja, ki nimajo ali ne bodo imela prijavljene škode, kar je standardna praksa v zavarovalništvu. Če je škoda prijavljena, bomo lahko zahtevali plačilo celotnega dela premije za to kritje.

Brez skrbi, pri menjavi zavarovalnice ne izgubiš pridobljenega premijskega razreda oz. bonusa. Na tvojo željo ti namreč izdamo potrdilo o (brez)škodnem dogajanju v času WIZ zavarovanja. Na podlagi tega dokumenta in bonitete iz predhodne police ti zavarovalnica določi nov premijski razred (bonus).

Povečano nevarnost pri WIZ zavarovanju predstavlja primer, če tvoj avto vozi oseba, mlajša od 23 let. V tem primeru moraš v drugem koraku izbrati možnost Voznik, mlajši od 23 let, četudi ta oseba ni več mladi voznik. V primeru, da je zavarovalec mlajši od 23 let, je ta možnost samodejno izbrana.

Če bo tvoj avto vozil mladi voznik, ki pa je že dopolnil 23 let, ti te možnosti ni treba izbrati.

Zavarovanje WIZ je sklenjeno za dobo enega leta, pri čemer se pod enakimi pogoji vsakokrat podaljša za nadaljnje eno leto, če zavarovalnici ne sporočiš drugače. Najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja bomo na tvoj e-poštni naslov poslali informacijo o premiji za novo zavarovalno obdobje. Polica bo imela izbrana popolnoma enaka kritja. Pri plačilu z direktno bremenitvijo ti bomo 30 dni pred potekom na e-poštni naslov posredovali zavarovalno polico za novo zavarovalno obdobje s pooblastilom, da ti premijo obračunamo z naslednjo direktno bremenitvijo.

Če želiš spremeniti obseg kritij ali če zavarovanja ne želiš podaljšati, nas moraš o tem pisno obvestiti vsaj 3 dni pred potekom tvoje police.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da ti podaljšanja ne bomo ponudili. V tem primeru te bomo o tem obvestili najkasneje 3 mesece pred potekom tvoje police.

Škoda

Škodo lahko prijaviš preko spletnega obrazca, e-poštnega naslova prijava.skode@wiz.si, brezplačnega telefona 080 11 24 ali kar pri enem izmed več kot 150 pooblaščenih serviserjev, lahko pa se zapelješ tudi do najbližje poslovne enote Adriatica Slovenice d.d. O reševanju škode in izplačilu te bomo sproti obveščali.

Ne, WIZ zavarovanje ne predvideva odkupa prve škode.

Ob morebitni prijavi škode po WIZ Obvezno, WIZ Voznik ali WIZ Kasko se bo premija po tem kritju v naslednjem zavarovalnem letu (pri podaljšani polici) povišala za najmanj 15 %. Škodno dogajanje se spremlja ločeno po kritju WIZ Obvezno in WIZ Voznik ter po kritju WIZ Kasko, medtem ko škodno dogajanje po ostalih kritjih ne vpliva na tvojo premijo.

Soudeležba pri škodi je znesek, ki ga moraš prispevati ob izplačilu škode pri kritju WIZ Kasko (odbitna franšiza). Višino soudeležbe (v fiksnem znesku 100 €, 300 €, 600 € ali 900 €) izbereš samo pri kritju WIZ Kasko na drugem koraku sklepalnega postopka. Ta znesek plačaš serviserju ob popravilu avta oz. se ti v primeru totalne škode zavarovalnina zniža za omenjeni znesek.

Da, WIZ Kasko je polni kasko in krije tudi škodo, ki je bila povzročena s strani neznane osebe na parkirišču, a je pri tem potrebno plačati soudeležbo pri škodi (odbitno franšizo) v višini, kot je bila izbrana ob sklenitvi zavarovanja (100 €, 300 €, 600 € ali 900 €). Če znaša škoda zaradi poškodbe na parkirišču 800 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 300 €, serviserju plačaš 300 €, preostanek v višini 500 € pa krije zavarovalnica.

Da, WIZ Kasko je polni kasko in krije tudi škodo, ki jo je povzročila toča, a je pri tem potrebno plačati soudeležbo pri škodi (odbitno franšizo) v višini, kot je bila izbrana ob sklenitvi zavarovanja (100 €, 300 €, 600 € ali 900 €). Če znaša poškodba na avtu zaradi toče 1.300 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 600 €, serviserju plačaš 600 €, preostanek v višini 700 € pa krije zavarovalnica.

Da, WIZ Kasko je polni kasko in krije tudi škodo zaradi naleta divjadi, a je pri tem potrebno plačati soudeležbo pri škodi (odbitno franšizo) v višini, kot je bila izbrana ob sklenitvi zavarovanja (100 €, 300 €, 600 € ali 900 €). Če znaša poškodba na avtu zaradi naleta divjadi 1.500 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 100 €, serviserju plačaš 100 €, preostanek v višini 1.400 € pa krije zavarovalnica.

Da, WIZ Kasko je polni kasko in krije tudi škodo na svetlobnih telesih, steklu in ogledalih, a je pri tem potrebno plačati soudeležbo pri škodi (odbitno franšizo) v višini, kot je bila izbrana ob sklenitvi zavarovanja (100 €, 300 €, 600 € ali 900 €). Če znašajo poškodbe na svetlobnih telesih, steklu ali ogledalih 1.000 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 300 €, serviserju plačaš 300 €, preostanek v višini 700 € pa krije zavarovalnica.

Da, WIZ Kasko je polni kasko in krije tudi škodo zaradi kraje avta ali delov vozila, a je pri tem potrebno plačati soudeležbo pri škodi (odbitno franšizo) v višini, kot je bila izbrana ob sklenitvi zavarovanja (100 €, 300 €, 600 € ali 900 €), oz. se ti za ta znesek zniža izplačilo zavarovalnine. Če znaša vrednost ukradenih delov 5.000 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 900 €, serviserju plačaš 900 €, preostanek v višini 4.100 € pa krije zavarovalnica. Če znaša ocenjena vrednost ukradenega avta 10.000 €, ob sklenitvi pa je bila izbrana soudeležba v višini 900 €, ti bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino v višini 9.100 €.

Če se ti je pripetila prometna nesreča, najprej:

Korak 1 – Takoj pokliči policijo, če:
• je v prometni nesreči prišlo do telesnih poškodb;
• je udeleženec v prometni nesreči pobegnil s kraja nesreče;
• je zaradi prometne nesreče na tvojem avtu nastala večja premoženjska škoda;
• je škoda nastala zaradi požara, eksplozije, tatvine ali zlonamernih in objestnih dejanj;
• drug voznik ne želi izmenjati kontaktnih podatkov in podatkov o zavarovanju;
• obstaja sum, da je drug voznik pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi;
• obstajajo okoliščine, na podlagi katerih bi zavarovalnica lahko očitala vozniku prisotnost alkohola ali drugih nedovoljenih substanc (npr. prometna nesreča brez drugih
udeležencev; prometna nesreča v poznih oz. zgodnjih jutranjih urah itd.).

Korak 2 – Izmenjaj si podatke s soudeležencem
Če je v nesreči udeleženo še drugo vozilo, izpolni evropsko poročilo, če ga imate pri sebi. Navodila glede izpolnjevanja najdeš na hrbtni strani poročila in našem blogu. V nasprotnem primeru pridobi registrsko številko vozila in podatke o vozniku, to je ime in priimek, naslov in številka njegove zavarovalne police ter popiši podrobnosti nesreče in poškodbe na vozilih. Pridobi tudi podpis soudeleženca. Če je mogoče, poslikaj kraj nesreče in udeležena vozila.

Korak 3 – Preprečite dodatne poškodbe
Stori vse, da preprečiš dodatne poškodbe, vključno s premikom tvojega avta na varno.

Korak 4 – Čim prej sporoči WIZu
Škodo lahko prijaviš preko spletnega škodnega obrazca ali na e-poštni naslov prijava.skode@wiz.si. Lahko nas tudi pokličeš med 8:00 in 17:00 na brezplačno številko 080 11 24. Prijavo moraš podati najkasneje v roku 3 dni.

Nadomestno vozilo ti pripada le v primeru izbranega kritja WIZ Asistent. Nadomestni avto je vozilo, ki ti ga asistenčna služba odobri za dokončanje poti v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta. Stroški prevzema ali dostave nadomestnega vozila so kriti, medtem ko niso kriti morebitni stroški goriva, cestnin, zavarovanj, glob ipd. Uporaba nadomestnega vozila je v Sloveniji omejena na 250 km na dan, v tujini pa na 100 € na dan, vendar maksimalno tri dni pri okvari in pet dni pri poškodbi tvojega avta. Za odobritev nadomestnega vozila moraš poklicati 080 88 48 (Slovenija) oz. +386 (0)5 66 28 500 (tujina).

Če potrebuješ nadomestno vozilo zaradi poškodbe tvojega avta, ti svetujemo izbiro serviserja iz akcije Moj servis, Če bo popravila znašalo vsaj 200 €, lahko pridobiš brezplačno nadomestno vozilo za čas popravila do vključno 3 dni in do 100 km na dan.

WIZ Zdravje

Skleniti WIZ Zdravje je res preprosto. S postopkom sklenitve začneš na tej povezavi. Poleg WIZ Zdravja lahko izbereš še dodatno (nadstandardno) zdravstveno zavarovanje WIZ Zdravje+ in svojo ugodnost. Sledi vnos podatkov, zato imej pri sebi osebno izkaznico (EMŠO) in kartico zdravstvenega zavarovanja. Takoj po plačilu te bodo na tvojem e-poštnem naslovu čakali polica in drugi dokumenti.

WIZ Zdravje je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sklenjeno pri Adriaticu Slovenici preko spletnega mesta www.wiz.si.

Lahko se zgodi, da bomo spremenili pogoje ali premijo, a brez skrbi – ob morebitni spremembi te bomo pisno obvestili in navedli rok, do katerega nas lahko obvestiš, ali se s spremembo strinjaš. Če se s spremembami ne strinjaš, lahko v tem roku odpoveš svojo polico, sicer bomo razumeli, da z njimi soglašaš.

Razlogi za spremembo se nanašajo na spremenjene predpise ali zahteve veljavnega zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, spremembo davčnih obveznosti in drugi nevarnostni dejavniki, ki vplivajo na izpolnjevanje naših obveznosti.

WIZ Zdravje krije doplačila zdravstvenih storitev, ki bi jih sicer moral plačati pacient sam. V Sloveniji so namreč nekatere zdravstvene storitve v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za večino pa moraš doplačati, če nimaš urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja WIZ Zdravje ti tako ne bo treba doplačevati razlik za:

 • zdravstvene storitve, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • storitev nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču;
 • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste, predpisana na recept, do priznane vrednosti;
 • vse nenujne reševalne prevoze;
 • zdravstvene pripomočke;
 • ortopedske, ortotične, slušne, očesne, ortodontske in druge tehnične pripomočke do priznane vrednosti;
 • zobnoprotetične nadomestke do priznane vrednosti.

Višina doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov, ki so informativne narave. V primeru, da nimaš sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi ti spodnje storitve zaračunali:

 • za operacijo zamenjave kolka v bolnišnici zaračunali doplačilo 1.455,73 €;
 • za zdravljenje po zlomu stegnenice zaračunali 1.573,76 €;
 • za zamenjavo kolenskega sklepa zaračunali 915,04 €;
 • za zdravljenje po zlomu medenice zaračunali 536,06 €;
 • za artroskopijo zaračunali 125,54 €;
 • za odstranitev slepiča zaračunali 400 €;
 • za odstranitev vranice zaračunali 575,40 €;
 • za odstranitev žolčnika in žolčnih kamnov zaračunali 309,89 €;
 • za dvotedensko terapijo v zdravilišču zaračunali doplačilo v višini 1.831,63 €;
 • za očala s stanjšanimi stekli zaračunali 178,38 €;
 • za fasetirano prevleko zoba pri zobozdravniku zaračunali 126,76 €.

Če se želiš izogniti doplačilu za zdravstvene storitve, moraš dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti:

 • ob izgubi statusa dijaka ali študenta (tudi v času pavziranja),
 • pred tem, če se (samo)zaposliš oziroma
 • najkasneje ob dopolnjenem 26. letu starosti.

 

Zakon določa, da če ne skleneš zavarovanja v roku enega leta od dne, ko bi ga moral (torej ko postaneš zavezanec za doplačila), ti bomo morali za vsako polno leto, ko zavarovanje ni bilo sklenjeno, pa bi lahko oz. moralo biti, premijo povišati za 3 %. Enako velja, če bi bilo zavarovanje prekinjeno in nato ponovno sklenjeno po več kot letu dni. Nezavarovana leta se upoštevajo od 1. 1. 2006. Najvišji možen odstotek doplačila je zakonsko določen na 80 %.

Poleg tega ima tvoja polica tudi 3-mesečno čakalno dobo, če zavarovanja ne urediš v enem mesecu od dneva, ko postaneš zavezanec za doplačila.

Polico in morebitno drugo dokumentacijo ti bomo po sklenitvi poslali na tvoj e-poštni naslov.

Čakalna doba je 3-mesečno obdobje, ko plačuješ premijo, a nimaš kritja, ker tvoje zdravstveno zavarovanje ni bilo pravočasno urejeno (npr. v roku 30 dni ob odpovedi zavarovanja pri trenutni zavarovalnici, ko dopolniš 26 let, zaključiš šolanje ali se zaposliš itd.). A brez skrbi, čakalna doba ne velja za vse, temveč le za dve skupini oseb:

 • za vse, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko so postali zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
 • za vse, ki bi odpovedali dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenili v roku enega meseca.

Študentje in dijaki morate biti pozorni, saj morate v roku enega meseca po preteku statusa skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer tudi za vas velja 3-mesečna čakalna doba. Podatke o morebitni čakalni dobi bomo preverili tudi mi.

Ni obvezno, je pa nujno, če ne želiš doplačevati razlik za zdravstvene storitve, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višina doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov, ki so informativne narave. V primeru, da nimaš sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi ti za:

 • operacijo zamenjave kolka v bolnišnici zaračunali doplačilo 1.455,73 €;
 • zdravljenje po zlomu stegnenice zaračunali 1.573,76 €;
 • zamenjavo kolenskega sklepa zaračunali 915,04 €;
 • zdravljenje po zlomu medenice zaračunali 536,06 €;
 • artroskopijo zaračunali 125,54 €;
 • odstranitev slepiča zaračunali 400 €;
 • odstranitev vranice zaračunali 575,40 €;
 • odstranitev žolčnika in žolčnih kamnov zaračunali 309,89 €;
 • dvotedensko terapijo v zdravilišču zaračunali doplačilo v višini 1.831,63 €;
 • očala s stanjšanimi stekli zaračunali 178,38 €;
 • fasetirano prevleko zoba pri zobozdravniku zaračunali 126,76 €.

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje in so tudi zavezanci za doplačila. Običajno so to zaposleni, upokojenci, kmetje, študenti, ki izgubijo status, osebe nad 26. letom starosti ipd.

Veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje je nujen predpogoj za sklenitev WIZ Zdravja, saj mora doplačila plačevati tisti, ki stroškov zdravstvenih storitev nima v celoti kritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

To je običajno vsak, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Običajno so to zaposleni, upokojenci, kmetje, študenti, ki izgubijo status, osebe nad 26. letom starosti ipd.

Veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje je nujen predpogoj za sklenitev WIZ Zdravja saj mora doplačila plačevati tisti, ki stroškov zdravstvenih storitev nima v celoti kritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Mesečna premija za WIZ Zdravje z vključenim popustom za vsa letna plačila ali mesečna plačila z odtegljajem od plače ali pokojnine oziroma plačila z direktno obremenitvijo (trajnik) znaša 31,02 €.

Obvestilo: Nova spletna premija WIZ Zdravje bo za zavarovanja z veljavnostjo od 1. 11. 2019 dalje znašala 33,46 EUR na mesecV tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

Če bi ugotovili, da od 1. 1. 2006 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno, a bi lahko oz. moralo biti, bo tvoja premija za vsako tako polno leto višja za 3 %. To doplačilo je zakonsko določeno, zato se mu ne moremo izogniti.

Ceno zavarovanja oziroma premijo in ugodnosti ob sklenitvi pridobiš v 1. koraku sklepalnega postopka.

Tvoja premija je odvisna od izbranih kritij. Če se odločiš samo za zavarovanje WIZ Zdravje, znaša premija 31,02 € na mesec*, pri čemer morebitno doplačilo zaradi nezavarovanosti ni vračunano. 

Za le dodatnih 1,28 € mesečno pa se lahko odločiš za širšo zavarovalno zdravstveno zaščito in zavarovanje WIZ Zdravje nadgradiš z zavarovanjem WIZ Zdravje+. 

*Obvestilo: Nova spletna premija WIZ Zdravje bo s 1. novembrom 2019 znašala 33,46 EUR na mesec. V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

Datum začetka zavarovanja je naveden na policah WIZ Zdravja in WIZ Zdravja+, odvisen pa je od tvojega trenutnega statusa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Datum začetka izbereš v 3. koraku sklepalnega postopka. Postopek izbire datuma smo poenostavili na način, da predlagamo najbolj primeren datum. Brez skrbi, če bi se po sklenitvi izkazalo, da datum začetka ni primeren, ga lahko brez težav popravimo.

Polica WIZ Zdravja se sklepa do preklica, medtem ko je polica WIZ Zdravja+ sklenjena za 4 leta in se vsakokrat podaljša za enako obdobje, če nam pisno ne sporočiš, da zavarovanja ne želiš podaljšati.

Prvi obrok ali celoletno premijo lahko poravnaš s:

 • e-bankingom (NLB Klik, Abanet),
 • kreditno kartico (Visa, Mastercard in Diners).

Če se odločiš za obročno (mesečno) plačilo, lahko premijo plačaš s:

 • direktno bremenitvijo (trajnikom),
 • odtegljajem od plače - v tem primeru nam posreduj naziv delodajalca in njegovo davčno ali matično številko. 

Če premija ne bo redno plačana, ti lahko začasno odvzamemo jamstvo. V tem primeru bodo doplačila za zdravstvene storitve plačana iz tvojega žepa. Ko bo premija plačana, ti bomo na podlagi plačanih računov povrnili stroške, a le v obsegu in pod pogoji, kot bi jih plačali izvajalcem zdravstvenih storitev. Če premija ne bo plačana, ti bomo povrnili stroške, a bo povračilo zmanjšano za neporavnane obveznosti. Če premije ne plačuješ dalj časa, lahko polico tudi razdremo.

Svetujemo ti, da premijo plačuješ redno, sicer lahko izgubiš zavarovalno zaščito, morebitna doplačila za zdravstvene storitve pa bodo plačana iz tvojega žepa.

Seveda lahko zamenjaš zavarovalnico. Pomembno je le, da si pri obstoječi zavarovalnici zavarovanje urejeno vsaj eno leto in šele nato lahko podaš odpoved. Odpovedni rok je 3 mesece. Pravila odpovedi so zakonsko določena in se jih moramo držati.

Vse glede prehoda uredimo mi, tako da si lahko brez skrbi. Ob prehodu pa pridobiš ugodnost ob sklenitvi. :)

V postopku sklenitve na naši spletni strani bo možnost izbire zavarovalnice, pri kateri imaš urejeno zdravstveno zavarovanje. V tem primeru bomo skupaj s polico na tvoj e-poštni naslov poslali obrazec za odstopno izjavo. Ta obrazec bo treba natisniti in nam ga skeniranega ali slikanega poslati na info@wiz.si, da lahko uredimo odpoved pri obstoječi zavarovalnici. Na ta način bomo preprečili dvojno zavarovanost in dvojne plačevanje premije. Drugih skrbi pa glede tega nimaš. :)

Dobra novica je, da ti lahko za čas bivanja v tujini polica za WIZ Zdravje miruje. Vse, kar moraš narediti, je, da nam pošlješ pisno zahtevo z dokazili za upravičenost do mirovanja (npr. bivalna viza, potrdilo o šolanju v tujini itd.). V času mirovanja ti ne bo treba plačevati premije, a tudi pravic iz WIZ Zdravja ne moreš koristiti. Ko se vrneš iz tujine, nam to čim prej sporoči, da ti ponovno aktiviramo polico.

Če smo ti poslali ugodnost, prišlo pa je do odpovedi police v 14 dneh po sklenitvi, imamo pravico od tebe zahtevati vračilo v višini vrednosti prejete ugodnosti. Enako velja, če od svoje police odstopiš, ko ti pošljemo novo, ker smo ugotovili, da bi morala biti na polici določena čakalna doba ali doplačilo na premijo. Vračilo ugodnosti bomo zahtevali tudi v primeru, če pride do prekinitve police, pred potekom 3 let od datuma začetka zavarovanja, ali če je bila prekinjena zaradi neplačila.

Za dodatne informacije preberi Pogoje koriščenja ugodnosti.

Da. WIZ Zdravje lahko skleneš izključno preko spletne strani www.wiz.si, kjer lahko tudi preveriš ceno zavarovanja in ugodnosti. Pripravili smo enostaven postopek sklenitve in plačila premije. Za dodatne informacije smo ti na voljo na info@wiz.si ali 080 11 24.

Da, a le v primeru, da imaš ali si imel veljavno avtomobilsko zavarovanje WIZ Avto. Tvoja AS-ova polica bo v tem primeru preoblikovana v WIZovo. Seveda lahko tudi v tem primeru izbereš ugodnost, ki ti najbolj ustreza.

Za čas prejemanja denarne pomoči Centra za socialno delo (CSD) polica za WIZ Zdravje miruje. Vse, kar moraš narediti, je, da nam čim prej pošlješ pisno zahtevo in odločbo CSD o prejemanju denarne pomoči, ki dokazuje upravičenost do mirovanja. V času mirovanja police za WIZ Zdravje ti ne bo treba plačevati premije, morebitni stroški zdravstvenih in drugih storitev ter zdravil pa bodo kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Skladno z direktivo 2011/24/EU se lahko zavarovana oseba na podlagi napotnice ali recepta, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, odpravi na pregled oz. dvigne zdravila v drugi državi članici Evropske unije. Zavarovana oseba ima v skladu z Direktivo 2011/24/EU pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije.

Direktiva določa, da mora zavarovana oseba zdravstveno storitev, opravljeno v tujini, v celoti plačati sama. Stroški zdravstvenih storitev se zavarovani osebi povrnejo v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji, vendar ne več, kot znašajo dejanski stroški. ZZZS povrne stroške posamezne zdravstvene storitve v celoti oz. v deležu, do katerega je zavarovana oseba upravičena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti storitve zavarovana oseba uveljavlja pri zavarovalnici, s katero ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Povračilo stroškov iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se uveljavlja na podlagi:

Več informacij Direktivi za uveljavljanje pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu si lahko prebereš v novicah Adriatica Slovenice.

Ugodnost, ki ti je najbolj všeč, izbereš v prvem koraku sklepalnega postopka. Izbiraš lahko med številnimi #resnicnofajn ugodnostmi, med katerimi so stalne v ponudbi 50 € popusta na avto zavarovanje WIZ Avto, vrednostni bon za 50 € za šoping v Sportini ali 30 € nakazila na TRR. Sezonsko dodajamo še druge wizastične ugodnosti, ki so opisane tukaj.

WIZ Zdravje +

WIZ Zdravje+ nudi kritje stroškov pomoči na domu in prevozov v primeru poškodbe ali bolezni, ko ne moreš opravljati vsakodnevnih opravil. V hudih primerih trajne invalidnosti zaradi nezgode pa nudi tudi oprostitev plačevanja premije WIZ Zdravja.

WIZ Zdravje+ je zdravstveno zavarovanje, ki nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov pomoči na domu in prevozov v primeru poškodbe ali bolezni. Vključuje tudi nezgodno zavarovanje, ki v hudih primerih trajne invalidnosti zaradi nezgode nudi oprostitev plačevanja premije WIZ Zdravja.

Zavarovanje je namenjeno vsem osebam od 18. do 65. leta starosti, ki imajo veljavno zavarovanje WIZ Zdravje.

Ni obvezno, je pa zelo dobrodošlo v primeru težjih poškodb in hujših bolezni. Z zavarovanjem WIZ Zdravje+ bo tvoje zdravljenje bolj sproščeno, saj bodo zate skrbeli naši strokovno usposobljeni izvajalci, tvoji bližnji pa ne bodo obremenjeni. Na ta način bosta tvoje zdravljenje in povratek v vsakdanje življenje hitrejša. Nudimo ti tudi prevoze na kontrolne preglede, prevoz na dom pri odpustu iz bolnišnice in prevoze na kemoterapije ali obsevanja. Prednost naših prevozov je v tem, da te naš izvajalec odpelje na pregled kamor koli po Sloveniji, s tabo počaka in te odpelje nazaj domov. Na ta način te ne bodo bremenili stroški, ki pri tem nastanejo (npr. gorivo, parkirnina ipd.). In kar je najpomembnejše – pelje samo tebe in ne tudi drugih bolnikov.

WIZ Zdravje in WIZ Zdravje+ ti tako nudita široko zavarovalno zdravstveno zaščito.

Zavarovanje je namenjeno vsem osebam od 18. do 65. leta starosti, ki imajo veljavno zavarovanje WIZ Zdravje.

Mesečna premija za WIZ Zdravje+ znaša 1,28 € na mesec. Premija vključuje popust in zakonsko določen davek od prometa zavarovalnih poslov.

Spremeni se lahko le en del premije iz WIZ Zdravje+, in sicer tisti, ki se nanaša na kritje WIZ OPP. Premija za to kritje je namreč določena v odstotku od premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (WIZ Zdravje). Če se torej spremeni premija za WIZ Zdravje, se bo spremenila tudi skupna premija za WIZ Zdravje+. Premija, ki se nanaša na kritja WIZ Pomoč, WIZ Prevozi in WIZ Kemoterapija, pa se v času trajanja police ne spreminja.

Datum začetka zavarovanja je naveden na policah WIZ Zdravja+. Polica WIZ Zdravja+ je sklenjena za 4 leta in se vsakokrat podaljša za enako obdobje, če nam vsaj 3 dni pred potekom pisno ne sporočiš, da zavarovanja ne želiš podaljšati. Na potek zavarovanja te bomo obvestili 30 dni pred tem, ko bomo na tvoj e-poštni naslov poslali novo polico WIZ Zdravja+, zato ti ni treba pretirano skrbeti. Za dodatne informacije preveri odgovor na vprašanje Kako poteka obnova police ob poteku?

Skleniti WIZ Zdravje+ je res preprosto. Skleneš ga lahko izključno na spletni strani www.wiz.si. Na začetni strani izbereš WIZ Zdravje in že si v postopku sklenitve, kjer lahko v koraku izbire kritij in ugodnosti označiš tudi WIZ Zdravje+. Sledi vnos podatkov, ki jih potrebujemo za izdelavo polic, in plačilo. Police idr. dokumenti te bodo kmalu zatem čakali na tvojem e-poštnem naslovu.

S sklenitvijo obeh zavarovanj pridobiš široko zavarovalno zaščito za primer bolezni ali poškodbe.

Da. WIZ Zdravje lahko skleneš izključno preko spletne strani www.wiz.si, kjer lahko tudi preveriš ceno zavarovanja in ugodnosti. Pripravili smo enostaven postopek sklenitve in plačila premije. Za dodatne informacije smo ti na voljo na info@wiz.si ali 080 11 24.

Da, a nam moraš to željo pisno sporočiti na info@wiz.si. Polici za WIZ Zdravje+ ti bomo po plačilu premije poslali kar po e-pošti.

Tvoje police in morebitno drugo sklepalno dokumentacijo ti bomo poslali po elektronski pošti, tako da ti bodo vedno na razpolago. V primeru izbire WIZ Zdravja+ ti bomo poleg police WIZ Zdravja (dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) poslali še 2 polici, in sicer za oprostitev plačila premije DZZ in zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ali bolezni.

Datum začetka zavarovanja je naveden na policah WIZ Zdravja+. WIZ Zdravje+ začne veljati na prvi dan v mesecu po začetku veljavnosti WIZ Zdravja. Če torej WIZ Zdravje začne veljati 15. 7. 2014, bo zavarovanje WIZ Zdravje+ pričelo veljati 1. 8. 2014. Sicer pa vse police postanejo veljavna šele z uspešno potrditvijo plačila prvega obroka oz. letne premije.

 

Čakalna doba je obdobje, ko plačuješ premijo, a nimaš kritja. Čakalna doba traja eno leto in velja samo za primere bolezni. To pomeni, da eno leto od začetka veljavnosti svoje police ne moreš koristiti kritij WIZ Pomoč, WIZ Prevozi in WIZ Kemoterapija, če bi bila v tem času diagnosticirana bolezen. Če pa se v tem času poškoduješ, lahko kritja koristiš takoj.

 

Če kateri koli obrok premije ostane neplačan, ti bomo poslali obvestilo, da poravnaš odprte obveznosti. Če premije ne plačuješ dalj časa, lahko police tudi razdremo.

Svetujemo ti, da premijo plačuješ redno, sicer lahko izgubiš zavarovalno zaščito ob težkih dogodkih v življenju.

WIZ Pomoč nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev in opravil ob poškodbi ali bolezni, ko ne moreš samostojno opravljati vsakodnevnih opravil (npr. se ne moreš prehranjevati in piti, gibati, oblačiti in slačiti ipd.). Ob tako težkih trenutkih ti bodo naši izvajalci pomagali pri kuhanju, pranju, pomivanju in drugih gospodinjskih opravilih. Pomagali ti bodo tudi pri vsakodnevnih opravilih, kot sta prehranjevanje in pitje ter tudi pri osebni higieni. Če se pojavijo težave pri gibanju, lahko namesto tebe opravijo nakupe, 4 ure na dan pa tudi varujejo tvoje otroke. Nudimo ti kar 45 ur pomoči za posamezno nezgodo ali bolezen.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ Prevozi nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev in opravil ob poškodbi ali bolezni, ko ne moreš samostojno opravljati vsakodnevnih opravil (npr. se ne moreš prehranjevati in piti, gibati, oblačiti in slačiti ipd.). Koristiš lahko prevoze na kontrolne preglede ali prevoze na dom po odpustu iz bolnišnice. Za posamezno nezgodo ali bolezen lahko koristiš do 2 prevoza.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ Kemoterapija nudi organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov prevozov s spremstvom na kemoterapijo ali obsevanje zaradi obolelosti za rakom. Za isto diagnozo raka lahko koristiš do 2 prevoza. Glavna prednost kritja WIZ Kemoterapija je, da naš izvajalec pelje hkrati le enega bolnika, ga počaka med terapijo in takoj zatem odpelje domov.

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

WIZ Prevozi so namenjeni prevozu na kontrolne preglede, ki jih moraš opraviti v zvezi z nezgodo ali boleznijo, zaradi katere ne moreš opravljati vsakodnevnih opravil (se prehranjevati in piti, gibati, oblačiti in slačiti ipd.).

Za podrobnejšo razlago ti svetujemo, da prebereš Splošne pogoje.

Če pride do tega neljubega dogodka, piši na info@adriatic-slovenica.si ali pokliči 080 11 10. Prijazni svetovalci Adriatica Slovenice ti bodo z veseljem priskočili na pomoč in uredili vse potrebno v zvezi s koriščenjem WIZ Zdravja+.

WIZ Pomoč lahko koristiš, če zaradi nezgode ali bolezni ne moreš opravljati vsaj enega od dnevnih opravil, in sicer prehranjevanja ali pitja, osebne higiene, oblačenja in slačenja, gibanja ter izločanja. Pomembno je, da izpolnjuješ ta pogoj vedno, ko uveljavljaš storitve iz tega kritja (npr. če danes naročiš 10 ur in čez en teden še 10 ur, moraš obakrat izpolnjevati pogoj, da ne moreš opravljati vsaj enega od dnevnih opravil).

WIZ Prevozi lahko koristiš, če zaradi nezgode ali bolezni ne moreš opravljati vsaj enega od dnevnih opravil, in sicer prehranjevanja ali pitja, osebne higiene, oblačenja in slačenja, gibanja ter izločanja. V tem primeru lahko koristiš prevoz na kontrolni pregled ali prevoz na dom, če so te odpustili iz bolnišnice. V obeh primerih ti nudimo tudi spremstvo, kar pomeni, da bo naš izvajalec vedno s tabo.

WIZ Kemoterapija lahko koristiš ob obolelosti za rakom, ko potrebuješ kemoterapijo ali obsevanje.

Stroški zdravstvenih storitev (npr. zdravstveni pregledi, prevezovanje ran, dajanje injekcij itd.) so največkrat kriti že iz drugih zdravstvenih zavarovanj, zato jih v sklopu kritja WIZ Pomoč ne krijemo. Svetujemo ti, da v Splošnih pogojih preveriš, kaj ni krito iz tega zavarovanja.

Žal ne. Kontrolni prevozi so namenjeni le za tisto bolezen ali nezgodo, zaradi katere ne moreš opravljati dnevnih opravil.

Ker si želimo čim bolje organizirati delo naših izvajalcev, te prosimo, če nas o bolezni ali nezgodi obvestiš čim prej oz. vsaj tri dni pred načrtovanim kontrolnim pregledom. Če pa potrebuješ prevoz domov, ker so te odpustili iz bolnišnice, nam to sporoči takoj, ko to izveš. Če bomo tvoje obvestilo prejeli kasneje, se bomo sicer po naših najboljših močeh potrudili, da ti pravočasno zagotovimo pomoč, ni pa nujno, da nam bo to vedno uspelo.

Ker si želimo čim bolje organizirati delo naših izvajalcev, te prosimo, če nas o diagnozi raka obvestiš čim prej oz. vsaj tri dni pred načrtovano kemoterapijo ali obsevanjem. Če bomo tvoje obvestilo prejeli kasneje, se bomo sicer po naših najboljših močeh potrudili, da ti pravočasno zagotovimo pomoč, ni pa nujno, da nam bo to vedno uspelo.

Žal ne. Zavarovanje WIZ Zdravje+ namreč nudi kritja za storitve, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

Ker si želimo čim bolje organizirati delo naših izvajalcev, te prosimo, če nas o bolezni ali nezgodi obvestiš čim prej oz. najkasneje 15 dni od trenutka, ko ugotoviš, da potrebuješ pomoč na domu. Če bomo tvoje obvestilo prejeli kasneje, se bomo sicer po naših najboljših močeh potrudili, da ti pravočasno zagotovimo pomoč, ni pa nujno, da nam bo to vedno uspelo.

Zagotavljamo ti, da bodo naši izvajalci stopili v kontakt s tabo najkasneje v 24 urah od trenutka, ko nas obvestiš o bolezni oz. nezgodi.

Ko bodo naši izvajalci prišli k tebi, te prosimo, če pripraviš medicinsko dokumentacijo, iz katere bo razvidna nezgoda oz. diagnoza bolezni. Pomembno je, da z našim izvajalcem sodeluješ. Zagotovo te bo vprašal, kaj se ti je zgodilo in kdaj, pregledal bo medicinsko dokumentacijo in še enkrat preveril, ali izpolnjuješ pogoje za uveljavljanje pomoči na domu.

To so strokovno usposobljeni delavci, ki imajo z zavarovalnico Adriatic Slovenica sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Zagotavljamo ti, da bodo naši izvajalci storitve opravljali strokovno, etično, ob upoštevanju človekovega dostojanstva in varstva človekovih pravic. Če izvajalec ne bo izpolnil tvojih pričakovanj, nas o tem obvesti na info@adriatic-slovenica.si.

Zavedamo se, da smo ljudje različni in da različno ocenjujemo kakovost opravljenih storitev, zato bomo skupaj s tabo poiskali ustrezno rešitev. Ne moremo pa prevzeti odgovornosti za nekakovostno izvedbo pomoči na domu ali opravljenih prevozov. Prav tako ne prevzemamo nikakršne odškodninske odgovornosti za naše izvajalce.

Žal ne. Izvajalca izbere zavarovalnica Adriatic Slovenica.

Medicinsko dokumentacijo potrebujemo za reševanje tvojega primera. Iz nje je namreč razvidno, da je nezgoda ali bolezen res nastala in da si upravičen do koriščenja zavarovanja. Naši izvajalci bodo iz medicinske dokumentacije zajeli podatke glede nezgode ali bolezni (npr. vrsta nezgode, datum nezgode, trenutno stanje itd.). Brez skrbi, tvojo medicinsko dokumentacijo in osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Če želiš, lahko dokumentacijo dostaviš direktno na zavarovalnico Adriatic Slovenica.

Običajno je to odpustno pismo iz bolnišnice, zdravniški izvid ob pregledu, zdravniški izvid po opravljeni operaciji in drugo sorodno dokumentacijo.

To pomeni, da niti z eno niti z drugo roko ne moreš doseči obraza ali da se prehranjuješ s pripomočki, ki so za to predvideni (npr. nazogastična sonda, jejunostoma).

To pomeni, da niti z eno niti z drugo roko ne moreš doseči obraza, zatilja, zadnjice ali stopal.

To pomeni, da niti z eno niti z drugo roko ne moreš doseči obraza, zatilja, zadnjice ali stopal.

To pomeni, da si nepokreten oz. začasno ali trajno potrebuješ invalidski voziček. Če uveljavljaš kritje WIZ Prevozi, ga lahko koristiš tudi, če imaš predpisane hodulje ali bergle za najmanj 3 mesece.

To pomeni, da za odvajanje blata ali vode potrebuješ pripomočke, ki so za to predvideni, oz. da ne moreš izločati po naravni poti.

V hudih primerih trajne invalidnosti zaradi nezgode ti tvoja polica nudi oprostitev plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (WIZ Zdravje). To pomeni, da zavarovalnica prevzame plačevanje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ta pravica preneha, ko dopolniš 75 let ali če pride do prekinitve police WIZ Zdravja.

Odstotek invalidnosti določi zavarovalnica na podlagi zdravniškega pregleda, ki ga opraviš pri zdravniku cenzorju.

Zavedamo se, da invalidnost prinaša težke posledice za življenje posameznika, zato je pomembno, da pravilno ocenimo odstotek invalidnosti. Ker bomo odstotek invalidnosti ocenjevali na podlagi posledic, ki ti jih je nezgoda pustila, je pomembno, da počakamo, da se tvoje zdravljenje zaključi in da se posledice poškodb ustalijo, vendar ne prej kot 6 mesecev po končanem zdravljenju.

Če bi se zgodilo, da ti je nezgoda pustila tako hude posledice, da se zdravljenje ne bi zaključilo v treh letih od nastanka nezgode, bomo odstotek invalidnosti ugotavljali po zaključku tega roka.

Odstotek invalidnosti bomo določali po Tabeli invalidnosti, ki si jo lahko pogledaš v 9. poglavju Splošnih pogojev.

Seveda, a je v tem primeru naša obveznost drugačna. Pri določanju odstotka invalidnosti bomo upoštevali le razliko med obstoječo in novo stopnjo invalidnosti, vendar največ toliko, kolikor znaša odstotek invalidnosti za popolno izgubo uda, organa ali sklepa.

Če pride do tega neljubega dogodka, piši na info@adriatic-slovenica.si ali pokliči 080 11 10. Prijazni svetovalci Adriatica Slovenice ti bodo z veseljem priskočili na pomoč in uredili vse potrebno v zvezi s koriščenjem tega kritja.

Obstaja tudi nekaj primerov, ki jih tvoja polica ne krije. Večina teh primerov je standardna v zavarovalništvu, nekaj pa se jih nanaša tudi na posamezna kritja. Svetujemo ti, da za podrobnejšo razlago preveriš Splošne pogoje.

WIZ Zdravje+ lahko skleneš le v primeru sočasne sklenitve WIZ Zdravja. Pri tem je seveda treba prekiniti obstoječe dopolnilno zavarovanje, da ne pride do dvojne zavarovanosti. Za dodatne informacije preveri odgovor na vprašanje Kako lahko uredim odpoved dopolnilnega zavarovanja pri obstoječi zavarovalnici?

Glede na to, da si samo začasno v tujini, ti svetujemo, da ne prekineš police za WIZ Zdravje+. Nezgode in bolezni žal nikoli ne počivajo. Ker so zdravljenja praviloma dolgotrajna, bi se v primeru hujše nezgode ali bolezni v tujini zdravljenje skoraj zagotovo nadaljevalo tudi v Sloveniji. Po povratku ti bo WIZ Zdravje+ zagotovo pripomoglo k hitrejšemu okrevanju.

Zavarovalnica ti bo najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja na tvoj e-poštni naslov poslala polici za WIZ Zdravje+ za novo zavarovalno obdobje. Polici bosta vključevali enaka kritja in bosta podaljšani za enako obdobje. Dobra novica je, da pri obnovljenih policah ne bo čakalne dobe.

Če se ne strinjaš s podaljšanjem zavarovanja, nam moraš to pisno sporočiti vsaj 3 dni pred potekom, sicer bomo razumeli, da se z obnovo strinjaš.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da ti obnove zavarovanja ne bomo ponudili. V tem primeru te bomo o tem obvestili najkasneje 3 mesece pred potekom tvoje police.