Nezgodno zavarovanje otrok

Z zavarovanjem omilimo nevšečnosti, ko se tvoj malček poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode nastane celo invalidnost.

Skleni online

Zakaj izbrati WIZ Malček?

ikona malček

Enostavno z ugodnostmi

Spletna sklenitev nezgodnega zavarovanja WIZ Malček je 10 % ugodnejša.

ikona malček

Za registrirane športnike

Zavarovanje WIZ Malček krije tudi poškodbe najmlajših na treningih in tekmah. Omejitev velja le pri določenih športih, za izplačila športnikom, starejšim od 15. let.

ikona malček

Kritje 24 ur/dan, kjerkoli

Brez skrbi doma, v vrtcu ali na poti v vrtec ali na igrišču. Krite so nezgode, ki se zgodijo kjerkoli: doma v Sloveniji ali na počitnicah, tudi v tujini.

Nezgodno zavarovanje WIZ Malček

Z urejenim zavarovanjem omilimo nevšečnosti, če se otrok poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode nastane celo invalidnost. WIZ Malček velja za primere dnevnih izostankov za čas zdravljenja, izplačamo dnevno nadomestilo zaradi nezgode in nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici ali v zdravilišču.
Izpostavljamo: Nezgoda specialisti - omogoča hiter dostop do specialista, ko vaš otrok to najbolj potrebuje in Načrt zdravljenja – svetovanje zdravnika za optimalni potek zdravljenja. Nezgodno zavarovanje za otroke, na izbiro v 6 paketih.

Izjave naših strank

Stranke WIZ Malček

Kritja in primeri izplačil WIZ Malček

Invalidnost s progresijo

Otroci so vedoželjni in razigrani, zato se pri njihovem odkrivanju sveta še prehitro lahko pripeti kakšna nezgoda. V primeru hude poškodbe lahko pride tudi do trajnih posledic oz. invalidnosti. Izplačilo zavarovalnine je vezano na tabelo invalidnosti, ki opredeljuje odstotke invalidnosti za poškodbe s trajnimi posledicami. 

Če invalidnost presega 50 %, obračunamo invalidnost po progresivni lestvici. To pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek osnove zneska za izračun zavarovalnine. 

Primer izplačila pri ugotovljeni 100 % invalidnosti:
Če je starš pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja mladih do 26. leta izbral paket D, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto 75.000 EUR, se ob priznani 100% invalidnosti otroka, izplača zavarovalnina v višini 187.500 EUR.

Izračun: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR = 187.500 EUR zavarovalnine

Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

Če poškodba privede do trajnih posledic in več kot 50-odstotne invalidnosti, otroku pripada mesečno nadomestilo za dobo 3 let (36 zaporednih mesecev).

Primer hujše poškodbe glave v prometni nesreči: 
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, kjer je utrpel hude poškodbe glave. Ker je bila pri otroku ocenjena več kot 50 % invalidnost in ima sklenjeno nezgodno zavarovanje za otroka WIZ Malček, paket D, otroku pripada mesečno nadomestilo v višini 300 € za 36 zaporednih mesecev oz. 3 leta, skupno izplačilo 10.800 €.

Dnevno nadomestilo za čas nezgode

V večini primerov otroci zaradi nezgode ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode pripada tudi otrokom, ki vrtec, šolo ali fakulteto obiskujejo z mavcem, šivi ali hodijo na prevezovanje ran v zdravstveni dom. Na posamezno nezgodo pripada dnevno nadomestilo za do največ 230 dni na nezgodo. 


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Pri hujših poškodbah, ki zahtevajo dodatno zdravljenje ali operacije, mora otrok dalj časa preživeti tudi v bolnišnici. Za vsak dan bivanja v bolnišnici izplačamo zavarovalnino v obliki dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici do največ 365 nočitev.


Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Rehabilitacija po nezgodi lahko poleg zdravljenja v bolnišnici zahteva tudi zdravljenje v zdravilišču. Otrok, ki je napoten na zdraviliško zdravljenje, tako prejme dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču (do največ 30 nočitev za posamezno nezgodo).

Primer padca otroka s kolesom in izplačilo dnevnih nadomestil:
Otrok je padel s kolesom, pri čemer si je zlomil roko in potrebuje operacijo, da kost naravnajo. Zaradi enomesečnega okrevanja po nezgodi mu pripada 90 € zavarovalnine (3 € x 30 dni). Zaradi 14-dnevnega bivanja v bolnišnici, izplačamo zavarovalnino v višini 140 € (10 € x 14 dni). Zaradi boljše rehabilitacije so otroku predpisali 10-dnevno zdraviliško zdravljenje v zdravilišču, za kar mu izplačamo zavarovalnino v višini 120 € (12 € x 10 dni).

Informativni izračuni so narejeni na izbranem paketu E.

Operacije

Zaradi poškodb pri nezgodah lahko otroke večkrat čaka tudi operacija. Nezgodno zavarovanje za otroke in šolsko mladino WIZ Malček krije več kot 400 različnih operacij. Če mora otrok prestati eno ali več operacij zaradi posledic nezgode, se izplača zavarovalnino za operacije. 

Primer zloma ključnice, kjer je potrebna operacija:
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, pri čemer si je zlomil ključnico in potrebuje operacijo, da kost naravnajo… Zaradi operacije, ki je sledila nezgodi, izplačamo zavarovalnino v višini 1.500 € v paketu B.


Zlomi, izpahi in opekline

Kako hitro se lahko pripeti nesreča, vemo skoraj vsi. Redki so ljudje, ki se jim vsaj enkrat v življenju ni pripetil zlom kosti, izpah sklepa ali opeklina. Z nezgodnim zavarovanjem za otroke WIZ Malček so otroci zavarovani za primere zloma ene ali več kosti, izpaha sklepa ali opekline kože, ki presega 5 % telesne površine. 

Primer opekline ob igri v domači kuhinji:
Otroci so se lovili po stanovanju in v kuhinji po nesreči prevrnili lonec vročega čaja, ki je povzročil opekline po roki in nogi enega od otrok. Zaradi opekline, ki obsega 10 % telesne površine, otroku pripada zavarovalnina v višini 750 € na paketu D (75 % od zavarovalne vsote za opekline). 

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Za specialistične obravnave po teh pogojih štejejo specialistično ambulantne storitve, ki so potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode in vključujejo:

  • specialistični pregled, pripadajoče osnovne slikovne, funkcionalne in laboratorijske preiskave in meritve (npr. UZ, RTG, EKG, EMG, laboratorijske preiskave) ter
  • pripadajoče enostavne ambulantne posege (npr. aplikacija blokade, punkcija, ki se lahko izvedejo v okviru specialističnega pregleda).


Za zahtevne diagnostične preiskave po teh pogojih štejejo:

  • nadaljnje specialistične obravnave, ki so običajno potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode. To je računalniška tomografija (CT, CTA), magnetna resonanca (MR, MRA), pozitronska emisijska tomografija (PET), scintigrafija, irigografija, UZ vodena biopsija notranjih organov, endoskopski UZ, artrografija, gastroskopija in kolonoskopija ter tudi morebitni odvzem tkiva za preiskavo.

Načrt zdravljenja

Vključuje svetovanje pooblaščenega zdravnika zavarovalnice zavarovancu o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo.

Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije. Stroške organizacije in priprave načrta zdravljenja plačamo mi.

Načrt zdravljenja pripravi pooblaščeni zdravnik zavarovalnice na podlagi osebnega pregleda zavarovanca, pregleda medicinske dokumentacije poškodbe ter pregleda osnovne slikovne diagnostike.

Nezgodno zavarovanje otrok - kateri paket izbrati?

Pri izbiri zavarovanja za otroka, največ pozornosti velja nameniti zavarovalni vsoti za invalidnost, saj posledice hujše nezgode povzročijo velike prilagoditve na nove življenjske razmere. Zveza potrošnikov je izračunala, da bi za prilagoditev na težko invalidnost potrebovali kar 74.000 € (vir: zps.si).

Zavarovalna kritja v primeru nezgode: Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E Paket F
Invalidnost s progresijo (vsak % nad 50 % šteje 4-krat) 13.000€ 30.000€ 40.000€ 75.000€ 40.000€ 50.000€
Primer izplačila pri 100% invalidnosti 32.500€ 75.000€ 100.000€ 187.500€ 100.000€ 125.000€
Mesečno izplačilo 100€ 150€ 200€ 300€ 200€ 200€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici - 8€ 8€ 10€ 8€ 10€
Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču 5€ 5€ 10€ 12€ 10€ 12€
Dnevno nadomestilo - - - 3€ - 4€
Zlomi, izpahi in opekline (do ZV) 300€ 500€ 750€ 1.000€ 750€ 750€
Operacije (do ZV) 500€ 1.500€ 1.000€ 1.000€ 1.000€ 1.000€
Specialistične storitve in diagnostične preiskave - - - - 1.000€ 1.000€
Načrt zdravljenja - - - - vključen vključen
LETNA CENA zavarovanja*

14,50 €

32,60 € 41,61 € 80,02 € 61,32 € 81,36 €
*Vključen 10 % spletni popust 


Zavarovani registrirani športniki do 15. leta starosti

 LETNA CENA za registrirane športnike do 15 let* 14,50 € 32,60 € 41,61 € 80,02 € 61,32 € 81,36 €
 LETNA CENA za registrirane športnike nad 15 let** 20,05 € 46,62 € 59,50 € 114,43 € 87,68 € 116,33€
*Zavarovani so tudi registrirani športniki do vključno 15. leta za nezgode, ki se jim pripetijo na treningih in tekmah.  ** Športniki starejši od 15 let, imajo za popolno kritje doplačilo za določene športe.


Dokument z informacijami o produktu >

Pogosta vprašanja WIZ Malček

Pred sklenitvijo zavarovanja se seznanite s splošnimi pogoji WIZ Malček in dokumentom s podrobnimi informacijami o produktu.

Nezgodno zavarovanje WIZ Malček je namenjeno predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtec. Sklenitev zavarovanja ni vezana na začetek vrtca, skleneš ga lahko katerikoli dan in velja do konca zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 27 let. 

Zavarovanje zagotavlja dodatno finančno varnost v primeru nezgode, olajša rehabilitacijo, staršem nadomesti izpad dohodka ter ob nastanku invalidnosti lajša življenje celotni družini. 

Trajanje zavarovanja

To zavarovanje je permanentno in lahko traja do poteka zavarovalnega leta, ko zavarovana oseba dopolni 27 let. Ob izteku vsakega zavarovalnega leta, se zavarovanje avtomatsko podaljša in pošljemo ti položnico za plačilo premije. Zavarovanje se lahko kadarkoli prekine.  

Zavarovanje WIZ Malček krije izgubo zobne krone zdravega stalnega (intaktnega) zoba.

Da, zavarovalnina za športne poškodbe se izplača v celoti do dopolnjenega 15. leta.

Po dopolnjenem 15. letu pa se pri športih*, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na višino 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Z doplačilom premije za ŠPORTNI RIZIK, pa se zavarovalnina za športne poškodbe izplača v celoti.

*Velja za športe: nogomet, hokej, košarka, borilni športi, smučanje, sankanje, deskanje, smučarski skoki, rugbi, alpinizem, jamarstvo, kolesarstvo, rokomet, jahanje, športno plezanje (razen na umetnih stenah).

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, je potrebno nezgodo prijaviti v roku 30 dni in predložiti zahtevano dokumentacijo.

Za obravnavo primera je pomembna medicinska dokumentacija o poškodbi, šolski zapisnik ali prijava v tem primeru ni potrebna. 

Pomembno je, da nezgodo v roku 30 dni po nezgodi na ustreznem obrazcu prijavite zavarovalnici in predložite potrebno dokumentacijo.

Povezane vsebine

rolka in žoga

Na katero športno aktivnost vpisati otroka?

Obšolske dejavnosti so pomembne za odkrivanje skritih talentov, dodatno gibanje, utrjevanje ali pa le za preganjanje dolgčasa.

Preberi nasvet >
dogodivščine z otroci, wiz blog

21 fantastičnih izletov

Kam ta vikend? Kaj početi na dela prost dan? Kako preživeti prosto popoldne ... za popolno dogodivščino z otroci.

Preveri

Nevarnosti, ki so največkrat vzrok nezgode?

Preveri podatke, ki kažejo, katere so najpogostejše nevarnosti za hospitalizacijo otrok in kako ravnati, če se nezgoda pripeti.

Preberi zapis >
družina na plaži

Poletni prosti čas skupaj z otroki?

Fantastičnih 9 poletnih idej za druženje z najmlajšimi. Naj postane kvalitetno preživljanje prostega časa navada, juhuhu počitnice :) .

Preglej