Pravno obvestilo

Pisno obvestilo zavarovalcu in pritožbe


WIZ je blagovna znamka in spletna prodajna točka Adriatica Slovenice d.d. (Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, ID št. za DDV: SI63658011; matična številka 5063361, osnovni kapital 42.999.529,80 EUR, vplačan v celoti). WIZ zavarovanja se sklepajo izključno preko interneta preko plačila premije, sklenjena pa so pri Adriaticu Slovenici d.d. Vse komunikacije v povezavi z WIZ blagovno znamko izvaja Adriatic Slovenica d.d.

Pri prodaji zavarovanje preko spletne strani www.wiz.si sodeluje tudi ekskluzivna zastopnica Adriatica Slovenice d.d. za sklepanje preko interneta – družba VIZ d.o.o. (Ljubljanska 3a, 6000 Koper, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru, ID št. za DDV: SI 87410206; matična številka 6161456, osnovni kapital 530.000,00 EUR, vplačan v celoti). VIZ d.o.o. je zavarovalna zastopniška družba z dovoljenjem AZN št. 40110-748/12-4 za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (dovoljenje je mogoče preveriti v registru, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor na https://www.a-zn.si/). Adriatic Slovenica d.d. ima v VIZ d.o.o 100% lastniški delež. 

Za nadzor nad zavarovalnico in zavarovalno zastopniško družbo je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

Pri WIZ si prizadevamo za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja ter za strokovno in korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Ob tem se zavedamo, da lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od pričakovanj uporabnikov ali strank. Za take primere smo oblikovali interni postopek za reševanje pritožb.

Pritožbe se naslovijo na sedež zavarovalnice ali preko e-pošte info@wiz.si. O pritožbi odloča pritožbena komisija zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri zavarovalnici niso možni. Potrošniki imajo pravico dati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov – Mediacijskim centrom Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: www.zav-zdruzenje.si.

V primeru sklenjenih zavarovanj preko spleta (interneta) je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna EU platforma, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/odr. Podrobnosti o pritožbenih postopkih in o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov so navedene tudi na www.as.si/pritozbeni-postopki.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je dostopno preko www.as-skupina.si/financno-sredisce/letna-porocila.

Pravice intelektualne lastnine


Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.wiz.si (v nadaljevanju: Spletna stran).

Imetnika avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran sta Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

Znaki WIZ in Adriatic Slovenica, sta varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.wiz.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.wiz.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d. ne odgovarjata za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.wiz.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d. za vse primere izključena. 

Omejitev odgovornosti

Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d. se bosta trudili, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica  d.d. se bosta trudili za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne moreta biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenita Spletno stran.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Viz d.o.o. in Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d.

Varstvo osebnih podatkov


Pri VIZ d.o.o., kot ekskluzivnemu zastopniku zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. (in s tem kot pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov v upravljanju Adriatica Slovenice d.d.) spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov, zato vas želimo seznaniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. V ta namen je pripravljena tudi celovita »Informacija o obdelavi osebnih podatkov«, ki vam je dostopna na www.as.si/vop

Vaše osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja zavarovalne pogodbe obdelujemo v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugimi veljavnimi predpisi. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je lahko zakonska določba, sklenjena zavarovalna pogodba oziroma vaše zahteve v okviru sklepanja te pogodbe, zakoniti interes ali vaša privolitev za enega ali več namenov obdelave. 

Obdelava vaših osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti zavarovalnice obsega predvsem vodenje zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov, izpolnjevanje nadzorstvenih zahtev in davčnih obveznosti kakor tudi naših obveznosti glede svetovanja oziroma preučevanju potreb in zahtev strank.

Obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi pogodbe obsega obdelovanje podatkov v obsegu, potrebnem za izvajanje pogodbe oziroma za izvajanje vaših zahtev v okviru sklepanja pogodbe.

Vaše osebne podatke v imenu Adriatica Slovenice d.d. obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi zakonitih poslovnih interesov. V okvir teh obdelav na primer sodi uveljavljanje odprtih terjatev, ukrepanje v primeru kršitev pogodbe, dvig kakovosti, posodobitev in prilagoditev zavarovalnih storitev/produktov zavarovancem ter druge izboljšave našega poslovanja v korist naših strank, neposredno trženje, preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov, zagotavljanje varnosti in razpoložljivosti informacijskih sistemov in storitev ter preprečevanje in ugotavljanje zlorab. 

Prijetna izkušnja, prilagojena vašim potrebam in zahtevam s končnim ciljem optimalne zavarovalne zaščite je naše glavno vodilo pri uporabi vaših osebnih podatkov.

Če vaše osebne podatke pridobimo o vas, kot od stranke iz zavarovalne pogodbe, želimo prilagajati našo ponudbo zavarovanj in drugih storitev vašim potrebam za namen sklepanja zavarovalnih pogodb in s tem povezane vaše primerne obveščenosti in vašega zadovoljstva v času, ko skladno z zakonodajo hranimo vaše podatke v naših zbirkah, kar obsega naslednje aktivnosti in oblike obdelave: obveščanje o novostih poslovanja oziroma ponudbi, statistično obdelavo, segmentacijo, profiliranje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na informativne dogodke ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil.  Takšni obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate s tem, da nas o vašem ugovoru obvestite na naš naslov ali preko info@wiz.si.

Če sodelujete v naših promocijskih akcijah (npr. nagradne igre), lahko na podlagi vaše privolitve vaše osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe izvajanja promocijskih in drugih aktivnosti, pri čemer jih obdelujemo skladno z vsakokratnimi pravili promocijske aktivnosti (npr. pravili nagradne igre). Osebne podatke obdelujemo tudi za potrebe podelitve nagrade, kakor tudi za morebitne davčne razloge, če je to potrebno zaradi vrednosti nagrade in za namene, opredeljene s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. Vašo privolitev za takšno obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete s tem, da nas o tem obvestite na naš naslov ali preko info@wiz.si.

Če vaše osebne podatke pridobimo o vas, kot od potencialne stranke, ker te podatke potrebujemo za pripravo informativnega izračuna in morebitne pomoči pri sklenitvi zavarovanja na podlagi tega informativnega izračuna, bomo te podatke obdelovali le v ta namen. V primeru, da zavarovanja na podlagi informativnega izračuna ne boste sklenili, bomo vse te vaše osebne podatke izbrisali najkasneje v 90 dneh od njihove pridobitve.

Uporaba piškotkov na spletnem mestu WIZ.SI


Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska ter za oglaševanje. Z njihovo pomočjo si vas spletno mesto "zapomni" za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne ne spletno mesto, se podatki, shranjeni v piškotku, lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ste ga obiskali (first party cookies), lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (third party cookies) - npr. Youtube, Facebook, Google Analytics.

Več o tem si lahko preberete v zavihku Varstvo osebnih podatkov.
 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo >

Izdaja računa

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d. po opravljenem nakupu WIZ zavarovanja na e-naslov zavarovalca posreduje račun v PDF formatu.