Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - WIZ Zdravje

O WIZ Zdravju

WIZ Zdravje je dopolnilno zdravstveno zavarovanje Adriatica Slovenice. Krije doplačila zdravstvenih storitev, ki bi jih sicer morali plačati iz lastnega žepa.

V Sloveniji so namreč nekatere zdravstvene storitve v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za večino pa moraš doplačati, če nimaš urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja WIZ Zdravje ti tako ne bo treba doplačevati razlik za:

 • zdravstvene storitve, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • storitev nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču;
 • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste, predpisana na recept, do priznane vrednosti;
 • vse nenujne reševalne prevoze;
 • zdravstvene pripomočke;
 • ortopedske, ortotične, slušne, očesne, ortodontske in druge tehnične pripomočke do priznane vrednosti;
 • zobnoprotetične nadomestke do priznane vrednosti.

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje in so tudi zavezanci za doplačila. Običajno so to zaposleni, upokojenci, kmetje, študenti, ki izgubijo status, osebe nad 26. letom starosti itd. Veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje je nujen predpogoj za sklenitev WIZ Zdravja saj mora doplačila plačevati tisti, ki stroškov zdravstvenih storitev nima v celoti kritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Obvestilo: Nova spletna premija WIZ Zdravje bo za zavarovanja z veljavnostjo od 1. 11. 2019 dalje znašala 33,46 EUR na mesec. V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

 

Potrebujem zavarovanje

 

Kako sklenem dopolnilno zdravstveno zavarovanje WIZ Zdravje

 

 

Ugodnost ob sklenitvi

Denar v obliki nakazila 30 € ali izbrano ugodnost v vrednosti do 50 € prejmejo tisti, ki prvič sklenejo WIZ Zdravje za najmanj 3 leta. Katere ugodnosti so na voljo, preveriš tukaj.

 

Osnovne informacije

V primeru sklenitve zavarovanja je pogodba med zavarovalnico in tabo kot zavarovalcem sestavljena iz tvoje police (dokazila o zavarovanju) in Splošnih pogojev. Od 1. 1. 2019 bodo za vse nove sklenitve zavarovanja WIZ Zdravje veljali novi splošni pogoji 01-WZZ-01/19

Obvestilo: Nova spletna premija WIZ Zdravje bo s 1. novembrom 2019 znašala 33,46 EUR na mesec. V tem znesku ni vključeno morebitno doplačilo zaradi let nezavarovanosti.

Po sklenitvi zavarovanja bomo preverili tvoje podatke o zavarovanosti za ugotavljanje morebitne čakalne dobe in doplačila na premijo. Če ugotovimo, da mora biti na polici določena čakalna doba ali na premijo obračunano doplačilo, ti bomo posredovali novo polico. Če se s popravki ne strinjaš, lahko od pogodbe odstopiš v 15 dneh od prejema nove police, sicer se šteje, da z njimi soglašaš.

 

Čakalna doba

Čakalna doba je 3-mesečno obdobje, ko plačuješ premijo, a nimaš kritja, ker tvoje zdravstveno zavarovanje ni bilo pravočasno urejeno (npr. v roku 30 dni ob odpovedi zavarovanja pri trenutni zavarovalnici, ko dopolniš 26 let, zaključiš šolanje ali se zaposliš itd.). A brez skrbi, čakalna doba ne velja za vse, temveč le za dve skupini oseb:

 • za vse, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko so postali zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
 • za vse, ki bi odpovedali dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenili v roku enega meseca.

 

Doplačila na premijo

V primeru, da od 1. 1. 2006 dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno, a bi lahko oz. moralo biti, bo tvoja premija za vsako tako polno leto višja za 3 %. To doplačilo je zakonsko določeno, zato se mu ne moremo izogniti.

 

Kaj ni krito

Obstaja tudi nekaj primerov, ki jih tvoja polica ne krije, npr.:

 • ko uveljavljaš pravice, ki so v nasprotju s predpisi in z zahtevami veljavnega zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
 • gre za samoplačniške storitve.

Če naknadno ugotovimo, da smo plačali take storitve, lahko od tebe zahtevamo povračilo teh plačil z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila.

Predlagamo ti, da seznam nezavarovanih nevarnosti oz. izgub zavarovalnih pravic preveriš v Splošnih pogojih.

 

Trajanje zavarovanja

WIZ Zdravje je sklenjeno do preklica oz. za nedoločen čas in traja, dokler ga ena od pogodbenih strank ne odpove, pri čemer lahko mi zavarovanje odpovemo le v primeru neplačila premije. Začetek WIZ Zdravja je naveden na polici.

Pogoj za vzpostavitev veljavnosti tvoje police je plačilo prvega obroka ali letne premije. Sočasno z veljavnostjo tvoje police začne veljati tudi kritje.

Če je na tvoji polici določena čakalna doba, začne kritje veljati naslednji dan, ko čakalna doba poteče.

 

Plačevanje premije

Če premija ne bo redno plačana, ti lahko začasno odvzamemo jamstvo. V tem primeru bodo doplačila za zdravstvene storitve plačana iz tvojega žepa. Ko bo premija plačana, ti bomo na podlagi plačanih računov povrnili stroške, a le v obsegu in pod pogoji, kot bi jih plačali izvajalcem zdravstvenih storitev. Če premija ne bo plačana, ti bomo povrnili stroške, a bo povračilo zmanjšano za neporavnane obveznosti. Če premije ne plačuješ dalj časa, lahko polico tudi razdremo.

Svetujemo ti, da premijo plačuješ redno, sicer lahko izgubiš zavarovalno zaščito, morebitna doplačila za zdravstvene storitve pa bodo plačana iz tvojega žepa.

 

Mirovanje

Med trajanjem zavarovanja se lahko zgodijo različne situacije (npr. odhod v tujino, sprememba statusa študenta, prestajanje zaporne kazni ipd.), zaradi katerih lahko tvoja polica za WIZ Zdravje miruje. V času mirovanja ti ne bo treba plačevati premije, a tudi pravic iz WIZ Zdravja ne moreš koristiti. Vse, kar moraš v tem primeru storiti, je, da nam pošlješ pisno zahtevo z dokazili za upravičenost do mirovanja (npr. bivalna viza, potrdilo o šolanju v tujini itd.).

Več o mirovanju in kako ga uveljavljati, lahko preveriš v Splošnih pogojih.

 

Sprememba tvoje police

Lahko se zgodi, da bomo spremenili pogoje ali premijo, a brez skrbi – ob morebitni spremembi te bomo pisno obvestili in navedli rok, do katerega nas lahko obvestiš, ali se s spremembo strinjaš. Če se s spremembami ne strinjaš, lahko v tem roku odpoveš svojo polico, sicer bomo razumeli, da z njimi soglašaš.

Razlogi za spremembo se nanašajo na spremenjene predpise ali zahteve veljavnega zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, spremembo davčnih obveznosti in drugi nevarnostni dejavniki, ki vplivajo na izpolnjevanje naših obveznosti.

 

Prekinitev tvoje police

Če se takoj po sklenitvi police premisliš, jo lahko odpoveš v roku 14 dni od sklenitve. V tem primeru imamo pravico obdržati premijo za vsak dan, ko smo ti nudili kritje.

Če se med trajanjem zavarovanja odločiš za odpoved WIZ Zdravja, lahko to narediš po poteku enega leta od sklenitve zavarovanja. Odpovedni rok je 3 mesece.

Če nisi več zavezanec za doplačila, lahko prav tako zahtevaš prekinitev tvoje police. Polica preneha tudi v primeru smrti.

Če premija ne bo redno plačana, lahko prekinemo tvojo polico. V tem primeru lahko izterjamo neplačane premije s pripadajočimi obrestmi.

Pomembno je, da veš, da od dneva prekinitve ti ni treba več plačevati premije, a tudi nam ni potrebno kriti doplačil. Pri prekinitvi tvoje police imamo pravico zahtevati plačilo premije do konca meseca, v katerem je nastopila prekinitev.