WIZ Šolar - O zavarovanju

Več o nezgodnem zavarovanju za otroke in šolsko mladino

Nezgodno zavarovanje za otroke WIZ Šolar krije nezgode, ki se zgodijo doma, v šoli, na poti v šolo, na igrišču - kjer koli v Sloveniji in na počitnicah v tujini. Zavarujejo se lahko tudi registrirani športniki, saj zavarovanje krije tudi poškodbe na treningih in tekmah. Zavarovanje velja 24 ur na dan, povsod po svetu.

Super prednosti zavarovanja WIZ Šolar:

 • Visoke zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.
 • 10 % popust za spletno sklenitev in dodatni 10 % popust za velike družine. 
 • Enkratna sklenitev za več let brez skrbi – zavarovanje velja do preklica, ob podaljšanju prejmete le položnico. 
 • Brezplačna podpora – s klicem v naš Center Zdravje AS, staršem pomagamo poiskati specialista z najkrajšo čakalno dobo v javnem zdravstvenem sistemu.

SKLENI ONLINE

 

Vsebina paketov WIZ Šolar

Pri odločitvi za izbrani paket, naj ne bo edino merilo cena nezgodnega zavarovanja. Največ pozornosti velja nameniti višini zavarovalne vsote za primer invalidnosti, saj posledice hujše nezgode povzročijo velike prilagoditve na nove življenjske razmere.  Zveza potrošnikov Slovenije je izračunala, da bi za prilagoditev življenjskih razmer na težko invalidnost potrebovali kar 74.000 €. (vir: www.zps.si)

  Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E
Invalidnost s progresijo 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 100.000 €
Primer izplačila pri 100% invalidnosti 25.000 € 50.000 € 75.000 € 100.000 € 250.000 €
Mesečno izplačilo / 100 € 150 € 200 € 100 €
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje / / 8 € 10 € 30 €
Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje / / 10 € 12 € 20 €
Dnevno nadomestilo / 3 € / 4 € 7 €
Zlomi, izpahi, opekline (do) 500 € 750 € 750 € 1000 € 750 €
Operacije (do) 1.000 € 750 € 1.500 € 1.000 € 1.000 €

Cena zavarovanja z 10% popustom na leto

14,63€ 
13,16 €
31,56€ 
28,41 €
36,82€ 
33,15 €
36,82€ 
49,83 €
112,09€ 
100,88 €

Dokument z informacijami o produktu >

 

WIZ Šolar - Kritja podrobno

 1. Invalidnost s progresijo

 2. Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

 3. Operacije

 4. Dnevna nadomestila

 5. Zlomi, izpahi in opekline

Invalidnost s progresijo

Otroci so vedoželjni in razigrani, zato se pri njihovem odkrivanju sveta še prehitro lahko pripeti kakšna nezgoda. V primeru hude poškodbe lahko pride tudi do trajnih posledic oz. invalidnosti. Izplačilo zavarovalnine je vezano na tabelo invalidnosti, ki opredeljuje odstotke invalidnosti za poškodbe s trajnimi posledicami. 

Če invalidnost presega 50 %, obračunamo invalidnost po progresivni lestvici. To pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek osnove zneska za izračun zavarovalnine. 

Primer izplačila pri ugotovljeni 100 % invalidnosti:
Če je starš pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine izbral paket E, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto 100.000 EUR, se ob priznani 100% invalidnosti otroka, izplača zavarovalnina v višini 250.000 EUR. 

Izračun: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 100.000 EUR = 250.000 EUR zavarovalnine

Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

Če poškodba privede do trajnih posledic in več kot 50-odstotne invalidnosti, otroku pripada mesečno nadomestilo za dobo 3 let (36 zaporednih mesecev).

Primer hujše poškodbe glave v prometni nesreči: 
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, kjer je utrpel hude poškodbe glave. Ker je bila pri otroku ocenjena več kot 50 % invalidnost in ima sklenjeno nezgodno zavarovanje za otroka WIZ Šolar, paket E, otroku pripada mesečno nadomestilo v višini 100 € za 36 zaporednih mesecev oz. 3 leta, skupno izplačilo 3.600 €.

Operacije

Zaradi poškodb pri nezgodah lahko otroke večkrat čaka tudi operacija. Nezgodno zavarovanje za otroke in šolsko mladino WIZ Šolar krije več kot 400 različnih operacij. Če mora otrok prestati eno ali več operacij zaradi posledic nezgode, se izplača zavarovalnino za operacije. 

Primer zloma ključnice, kjer je potrebna operacija:
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, pri čemer si je zlomil ključnico in potrebuje operacijo, da kost naravnajo… Zaradi operacije, ki je sledila nezgodi, izplačamo zavarovalnino v višini 1000 € v paketu A.

Dnevna nadomestila

Dnevno nadomestilo za čas nezgode

V večini primerov otroci zaradi nezgode ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode pripada tudi otrokom, ki vrtec, šolo ali fakulteto obiskujejo z mavcem, šivi ali hodijo na prevezovanje ran v zdravstveni dom. Na posamezno nezgodo pripada dnevno nadomestilo za do največ 230 dni na nezgodo. 

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Pri hujših poškodbah, ki zahtevajo dodatno zdravljenje ali operacije, mora otrok dalj časa preživeti tudi v bolnišnici. Za vsak dan bivanja v bolnišnici izplačamo zavarovalnino v obliki dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici do največ 365 nočitev.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Rehabilitacija po nezgodi lahko poleg zdravljenja v bolnišnici zahteva tudi zdravljenje v zdravilišču. Otrok, ki je napoten na zdraviliško zdravljenje, tako prejme dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču (do največ 30 nočitev za posamezno nezgodo).

Primer padca otroka s kolesom in izplačilo dnevnih nadomestil:
Otrok je padel s kolesom, pri čemer si je zlomil roko in potrebuje operacijo, da kost naravnajo.

 • Zaradi enomesečnega okrevanja po nezgodi mu pripada 210 € zavarovalnine (7 € x 30 dni).
 • Zaradi 14-dnevnega bivanja v bolnišnici, izplačamo zavarovalnino v višini 420 € (30 € x 14 dni).
 • Zaradi boljše rehabilitacije so otroku predpisali 10-dnevno zdraviliško zdravljenje v zdravilišču, za kar mu izplačamo zavarovalnino v višini 200 € (20 € x 10 dni).

Informativni izračuni so narejeni na izbranem paketu E.

 

Zlomi, izpahi in opekline

Kako hitro se lahko pripeti nesreča, vemo skoraj vsi. Redki so ljudje, ki se jim vsaj enkrat v življenju ni pripetil zlom kosti, izpah sklepa ali opeklina. Z nezgodnim zavarovanjem za otroke WIZ Šolar so otroci zavarovani za primere zloma ene ali več kosti, izpaha sklepa ali opekline kože, ki presega 5 % telesne površine. 

Primer opekline ob igri v domači kuhinji:

Otroci so se lovili po stanovanju in v kuhinji po nesreči prevrnili lonec vročega čaja, ki je povzročil opekline po roki in nogi enega od otrok. Zaradi opekline, ki obsega 10 % telesne površine, otroku pripada zavarovalnina v višini 750 € na paketu D (75 % od zavarovalne vsote za opekline). 

 

Pogosta vprašanja

Splošni pogoji za zavarovanje WIZ Šolar so dostopni tukaj.

Zavarovanje WIZ Šolar krije izgubo zobne krone zdravega stalnega (intaktnega) zoba.

Da, zavarovalnina za športne poškodbe se izplača v celoti do dopolnjenega 18. leta. Po dopolnjenem 18. letu pa se pri športih, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na višino 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Doplačilo na premijo ni predvideno za registrirane člane športnih klubov.

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, je potrebno nezgodo prijaviti v roku 30 dni in predložiti zahtevano dokumentacijo.

Če otrok zaradi nezgode utrpi tako hude poškodbe, da ima trajne posledice, izplačamo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti, ki je določen v tabeli invalidnosti. Če invalidnost presega 50 %, se zavarovalnina obračuna po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je osnova za izračun zavarovalnine.

Primer izplačila pri 100% invalidnosti:
Pri 100% invalidnosti, se pri zavarovalni vsoti 100.000 EUR izplača: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 100.000 EUR = 250.000 EUR zavarovalnine.

Šolski zapisnik ali prijava za obravnavo primera ni potrebna, saj potrebujemo le medicinsko dokumentacijo o poškodbi. Najpomembneje je, da nezgodo v roku 30 dni po nezgodi prijavite zavarovalnici na ustreznem obrazcu in predložite potrebno dokumentacijo.

Če ima otrok mavec in z njim obiskuje vrtec ali šolo, mu prav tako pripada dnevno nadomestilo zaradi nezgode. Enako velja za primer, če ima šive ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom. Dnevno nadomestilo za nezgodo pripada do največ 230 dni za posamezno nezgodo.

Po nezgodi, pa naj bo to operacija, zlom, izpah, opeklina, po bolnišničnem ali zdraviliškem zdravljenju zavarovalnino izplačamo v roku 14 dni. Morate pa predložiti popolno dokumentacijo o nezgodi in njenem zdravljenju.

Bodi brez skrbi - nezgodno zavarovanje otrok in mladine WIZ Šolar velja 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se pripeti nezgoda: v vrtcu, šoli, doma, na izletu ali počitnicah v tujini.