WIZ Šolar - O zavarovanju

Informacije o nezgodnem zavarovanju za otroke in šolsko mladino

Nezgodno zavarovanje za otroke WIZ Šolar krije nezgode, ki se zgodijo doma, v šoli, na poti v šolo, na igrišču - kjer koli v Sloveniji in na počitnicah v tujini. Zavarujejo se lahko tudi registrirani športniki, saj zavarovanje krije tudi poškodbe na treningih in tekmah. Zavarovanje velja 24 ur na dan, povsod po svetu.

Super prednosti zavarovanja WIZ Šolar:

 • 10 % popust za spletno sklenitev in dodatni 10 % popust za velike družine. 
 • Visoko kritje za primer 100 % invalidnosti.
 • Novo! Nezgodni specialisti - hitro do specialista, ko vaš otrok to najbolj potrebuje.
 • Novo! Načrt zdravljenja – svetovanje zdravnika za optimalni potek zdravljenja
 • Zavarovanje velja tudi za registrirane športnike (za športnike nad 15 let z doplačilom).
 • Hitro izplačilo v primeru nezgode.

SKLENI ONLINE

 

Vsebina paketov WIZ Šolar

Pri odločitvi za izbrani paket, naj ne bo edino merilo cena nezgodnega zavarovanja. Največ pozornosti velja nameniti višini zavarovalne vsote za primer invalidnosti, saj posledice hujše nezgode povzročijo velike prilagoditve na nove življenjske razmere.  Zveza potrošnikov Slovenije je izračunala, da bi za prilagoditev življenjskih razmer na težko invalidnost potrebovali kar 74.000 €. (vir: www.zps.si)

  Paket A Paket B Paket C Paket D Paket E Paket F
Invalidnost s progresijo

13.000 €

30.000 € 40.000 € 40.000 € 75.000€ 50.000€
Primer izplačila pri 100% invalidnosti 32.500 € 75.000 € 100.000 € 100.000 € 187.500€ 125.000€
Mesečno izplačilo 100€ 150 € 200 € 200 € 300 € 200€
Dnevno nadomestilo / / / / 3€ 4€
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje / 8 € 8 € 8 € 10 € 10 €
Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje 5 € 5 € 10 € 10 € 12 € 12 €
Zlomi, izpahi, opekline (do) 300 € 500 € 750 € 750 € 1000 € 750 €
Operacije (do) 500 € 1.500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Nezgodni specialisti / / / 1.000 € / 1.000 €
Načrt zdravljenja / / / vključen  / vključen 

Cena zavarovanja z 10% popustom na leto

16,11€ 
14,50 €
36,23€ 
32,60€
46,23€ 
41,61 €
68,13€ 
61,32 €
88,92€ 
80,20 €
90,40€ 
81,36 €

Dokument z informacijami o produktu >

 

WIZ Šolar - Kritja podrobno

 1. Invalidnost s progresijo

 2. Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

 3. Operacije

 4. Dnevna nadomestila

 5. Zlomi, izpahi in opekline

 6. Nezgodni specialisti

 7. Načrt zdravljenja

Invalidnost s progresijo

Otroci so vedoželjni in razigrani, zato se pri njihovem odkrivanju sveta še prehitro lahko pripeti kakšna nezgoda. V primeru hude poškodbe lahko pride tudi do trajnih posledic oz. invalidnosti. Izplačilo zavarovalnine je vezano na tabelo invalidnosti, ki opredeljuje odstotke invalidnosti za poškodbe s trajnimi posledicami. 

Če invalidnost presega 50 %, obračunamo invalidnost po progresivni lestvici. To pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek osnove zneska za izračun zavarovalnine. 

Primer izplačila pri ugotovljeni 100 % invalidnosti:
Če je starš pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine izbral paket E, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto 75.000 EUR, se ob priznani 100% invalidnosti otroka, izplača zavarovalnina v višini 187.500 EUR. 

Izračun: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR =187.500 EUR zavarovalnine

Mesečno nadomestilo pri 50 % ali večji invalidnosti

Če poškodba privede do trajnih posledic in več kot 50-odstotne invalidnosti, otroku pripada mesečno nadomestilo za dobo 3 let (36 zaporednih mesecev).

Primer hujše poškodbe glave v prometni nesreči: 
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, kjer je utrpel hude poškodbe glave. Ker je bila pri otroku ocenjena več kot 50 % invalidnost in ima sklenjeno nezgodno zavarovanje za otroka WIZ Šolar, paket E, otroku pripada mesečno nadomestilo v višini 300 € za 36 zaporednih mesecev oz. 3 leta, skupno izplačilo 10.800 €.

Operacije

Zaradi poškodb pri nezgodah lahko otroke večkrat čaka tudi operacija. Nezgodno zavarovanje za otroke in šolsko mladino WIZ Šolar krije več kot 400 različnih operacij. Če mora otrok prestati eno ali več operacij zaradi posledic nezgode, se izplača zavarovalnino za operacije. 

Primer zloma ključnice, kjer je potrebna operacija:
Otrok je bil udeležen v prometni nesreči, pri čemer si je zlomil ključnico in potrebuje operacijo, da kost naravnajo… Zaradi operacije, ki je sledila nezgodi, izplačamo zavarovalnino v višini 1.500 € v paketu B.

Dnevno nadomestilo za čas nezgode

V večini primerov otroci zaradi nezgode ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Dnevno nadomestilo zaradi nezgode pripada tudi otrokom, ki vrtec, šolo ali fakulteto obiskujejo z mavcem, šivi ali hodijo na prevezovanje ran v zdravstveni dom. Na posamezno nezgodo pripada dnevno nadomestilo za do največ 230 dni na nezgodo. 

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Pri hujših poškodbah, ki zahtevajo dodatno zdravljenje ali operacije, mora otrok dalj časa preživeti tudi v bolnišnici. Za vsak dan bivanja v bolnišnici izplačamo zavarovalnino v obliki dnevnega nadomestila za zdravljenje v bolnišnici do največ 365 nočitev.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Rehabilitacija po nezgodi lahko poleg zdravljenja v bolnišnici zahteva tudi zdravljenje v zdravilišču. Otrok, ki je napoten na zdraviliško zdravljenje, tako prejme dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču (do največ 30 nočitev za posamezno nezgodo).

Primer padca otroka s kolesom in izplačilo dnevnih nadomestil:
Otrok je padel s kolesom, pri čemer si je zlomil roko in potrebuje operacijo, da kost naravnajo.

 • Zaradi enomesečnega okrevanja po nezgodi mu pripada 90 € zavarovalnine (3 € x 30 dni).
 • Zaradi 14-dnevnega bivanja v bolnišnici, izplačamo zavarovalnino v višini 140 € (10 € x 14 dni).
 • Zaradi boljše rehabilitacije so otroku predpisali 10-dnevno zdraviliško zdravljenje v zdravilišču, za kar mu izplačamo zavarovalnino v višini 120 € (12 € x 10 dni).

Informativni izračuni so narejeni na izbranem paketu D.

Zlomi, izpahi in opekline

Kako hitro se lahko pripeti nesreča, vemo skoraj vsi. Redki so ljudje, ki se jim vsaj enkrat v življenju ni pripetil zlom kosti, izpah sklepa ali opeklina. Z nezgodnim zavarovanjem za otroke WIZ Šolar so otroci zavarovani za primere zloma ene ali več kosti, izpaha sklepa ali opekline kože, ki presega 5 % telesne površine. 

Primer opekline ob igri v domači kuhinji:

Otroci so se lovili po stanovanju in v kuhinji po nesreči prevrnili lonec vročega čaja, ki je povzročil opekline po roki in nogi enega od otrok. Zaradi opekline, ki obsega 10 % telesne površine, otroku pripada zavarovalnina v višini 750 € na paketu E (75 % od zavarovalne vsote za opekline). 

 

Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Za specialistične obravnave po teh pogojih štejejo specialistično ambulantne storitve, ki so potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode in vključujejo:

 • specialistični pregled, pripadajoče osnovne slikovne, funkcionalne in laboratorijske preiskave in meritve (npr. UZ, RTG, EKG, EMG, laboratorijske preiskave) ter
 • pripadajoče enostavne ambulantne posege (npr. aplikacija blokade, punkcija, ki se lahko izvedejo v okviru specialističnega pregleda).

Za zahtevne diagnostične preiskave po teh pogojih štejejo:

 • nadaljnje specialistične obravnave, ki so običajno potrebne za postavitev diagnoze oziroma za zdravljenje posledic nezgode. To je računalniška tomografija (CT, CTA), magnetna resonanca (MR, MRA), pozitronska emisijska tomografija (PET), scintigrafija, irigografija, UZ vodena biopsija notranjih organov, endoskopski UZ, artrografija, gastroskopija in kolonoskopija ter tudi morebitni odvzem tkiva za preiskavo.

 

Načrt zdravljenja

Vključuje svetovanje pooblaščenega zdravnika zavarovalnice zavarovancu o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo.

Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije. Stroške organizacije in priprave načrta zdravljenja plačamo mi.

Načrt zdravljenja pripravi pooblaščeni zdravnik zavarovalnice na podlagi osebnega pregleda zavarovanca, pregleda medicinske dokumentacije poškodbe ter pregleda osnovne slikovne diagnostike.

Pogosta vprašanja

Splošni pogoji za zavarovanje WIZ Šolar so dostopni tukaj.

Da, zavarovalnina za športne poškodbe se izplača v celoti do dopolnjenega 15. leta.

Po dopolnjenem 15. letu pa se pri športih*, ki so navedeni v pogojih, omeji izplačilo zavarovalnine na višino 70 % zavarovalnine (zneska, ki bi ga sicer morali izplačati). Z doplačilom premije za ŠPORTNI RIZIK, pa se zavarovalnina za športne poškodbe izplača v celoti.

*Velja za športe: nogomet, hokej, košarka, borilni športi, smučanje, sankanje, deskanje, smučarski skoki, rugbi, alpinizem, jamarstvo, kolesarstvo, rokomet, jahanje, športno plezanje (razen na umetnih stenah).

Če se zavarovanec poškoduje na tekmi v tujini, je potrebno nezgodo prijaviti v roku 30 dni in predložiti zahtevano dokumentacijo.

Če otrok zaradi nezgode utrpi tako hude poškodbe, da ima trajne posledice, izplačamo zavarovalnino glede na odstotek trajne invalidnosti, ki je določen v tabeli invalidnosti. Če invalidnost presega 50 %, se zavarovalnina obračuna po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak odstotek nad 50 % izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je osnova za izračun zavarovalnine.

Primer izplačila pri 100% invalidnosti:
Pri 100% invalidnosti, se pri zavarovalni vsoti 75.000 EUR izplača: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000 EUR = 187.500 EUR zavarovalnine.