null Skrajšaj čakalne dobe
rdeče jabolko na sredini ceste
clock image

10

Skrajšaj čakalne dobe

#wizzspecialisti

22 oktober, 2020

Nana

Cilj vsakega zdravstvenega sistema je dostopnost do zdravstvenih storitev. Če se pojavljajo težave z dostopnostjo, se čakalne dobe podaljšajo in posledično tudi morebitno napredujejo bolezenska stanja. Vse skupaj vpliva tudi na kakovost in uspešnost zdravstvene obravnave.

Čeprav je dostopnost zdravstvenih storitev lahko omejena iz različnih razlogov, zato nastajajo tudi čakalne dobe, s katerimi se soočajo vsi primerljivi zdravstveni sistemi v Evropi. V Sloveniji so nujni primeri obravnavani v 24 urah (ob zdravniškem pregledu prejmejo napotnico s stopnjo nujnosti: nujno). V takih primerih čakalnih dob in čakajočih pacientov ni. Določitev stopnje nujnosti je v pristojnosti zdravnika, ki določi kako nujno oseba potrebuje nadaljnji zdravniški pregled.

Na napotnici je možno izbrati med: nujno, zelo hitro, hitro in redno. 


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavniki pristojnih zbornic in združenj izvajalcev ter Ministrstvo za zdravje se za vsako tekoče leto dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih storitev in določimo obseg potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni. V postopku dogovarjanj se posebna pozornost nameni tudi oblikovanju ukrepov in aktivnosti za obvladovanje čakalnih dob.
 

Čakalne dobe in ukrepi za njihovo obvladovanje 


Kratkoročne in dolgoročne ukrepe za obvladovanje čakalnih dob sprejemajo na Ministrstvu za zdravje, pri čemer upoštevajo demografske spremembe, razvoj medicine, ki omogoča bolnikom prijaznejše in učinkovitejše oblike zdravljenja ter razpoložljive vire. Že od 2019 je obvladovanje čakalnih dob prioriteta, ki je usmerjena k doseganju ciljev:

 • zagotovitev enake in pravične dostopnosti do zdravstvenih storitev z uporabo storitev eNaročanja,
 • obvladovanje čakalnih dob, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo na izbranem naboru vrst zdravstvenih storitev,
 • zagotovitev podatkov o dejanskih čakalnih dobah in številu čakajočih po zdravstvenih storitvah, 
 • učinkovitejše upravljanje javnih zdravstvenih zavodov,
 • optimizacijo mreže izvajalcev in specializacijo izvajalcev za učinkovitejšo uporabo kadrovskih in prostorskih virov,
 • optimizacijo izkoriščenosti medicinske opreme (diagnostičnih, terapevtskih in drugih naprav) ter operacijskih sob,
 • pravičnejši oziroma primernejši obračunski modeli za plačevanje izvajalcev,
 • vzpostavitev pogojev za zmanjšanje napotovanja s primarne na sekundarno raven in znotraj ravni, s povečano uporabe storitev ePosvet (strokovno ustreznejša napotitev v postopke nadaljnjega zdravljenja ali pa celovito in zaključeno obravnavo pacienta že pri zdravniku na primarni ravni).
   

Čakalne dobe in stopnje nujnosti

Kaj pomenijo stopnje nujnosti in kako hitro ste z določeno stopnjo nujnosti na vrsti pri zdravniku?

 • NUJNO: zdravstvene storitve se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe.
 • ZELO HITRO: zdravstvene storitve se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
 • HITRO: zdravstvene storitve se izvedejo v 3 mesecih od predložitve napotnice, 
 • REDNO: zdravstvene storitve se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. 

Na spletni strani ZZZS lahko preveriš tudi, kakšne so trenutni podatki o čakalnih dobah za posamezno storitev.
 

Z WIZ Specialisti lahko skrajšaš čakalne dobe za preglede pri specialistih


V kolikor izvajalec zdravstvene dejavnosti v okviru programa, dogovorjenega z ZZZS, ne more zavarovanim osebam nuditi storitev takoj, mora voditi čakalni seznam v skladu z veljavnimi predpisi in spoštovati vrstni red čakajočih v čakalnem seznamu ob istočasnem spoštovanju strokovno upravičene prednosti oz. stopnje nujnosti.

Če pa imaš urejeno zavarovanje WIZ Specialisti in po pregledu pri osebnem zdravniku dobiš napotnico za specialističen pregled, si čakalne dobe lahko skrajšaš tudi na le 7* dni.

Čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo.

Postopek za koriščenje zavarovanja je enostaven: 

 1. Pokličeš Asistenco Zdravje na telefonsko številko 080 81 10 in poveš kakšno napotnico si prejel od osebnega zdravnika. 
 2. Svetovalci preverijo, kateri specialist je najprimernejši glede na vsebino napotnice in uredijo termin za specialističen pregled, diagnostično preiskavo, fizioterapijo, poseg ali operacijo.
 3. Obiščeš zdravnika specialista in se dogovoriš za zdravljenje, nastopiš s fizioterapijo ali opraviš poseg oz. operacijo. 

Vedno je na voljo tudi Drugo mnenje, ki pa ni omejeno le na zavarovanca, ampak velja tudi za njegove ožje družinske člane: partnerja, otroke ali starše. 

*Interni podatki zavarovalnice o dostopu do zdravstvenih storitev pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice.

Poleg krajše čakalne dobe za specialistično obravnavo ima zavarovanje WIZ Specialisti še druge prednosti. Spoznaj vse in se prepričaj!


Spoznaj zavarovanje WIZ Specialisti