null Mali WIZov CPP - Obnovimo cestno prometne predpise
clock image

15

Mali WIZov CPP - Obnovimo cestno prometne predpise

#wizkviz

17 marec, 2021

Ana Vita

Že veš, koliko kilometrov sta v zadnjem, pandemičnem letu opravila z jeklenim konjičkom? Predvidevamo, da je številka konkretno nižja od leta poprej … Avtomobilu malce počitka sicer ne bo škodilo, bolj zoprna pa je situacija s sprotnim obnavljanjem cestno prometnih predpisov. Zaradi daljše stagnacije so se v znanju zagotovo pojavile vsaj majhne luknjice, ki jih bomo skušali zapolniti z malim WIZ-ovim CPP “priročnikom”.

Kako si kaj s poznavanjem CPP?


CPP ali cestnoprometni predpisi so osnovno orodje, ki na cestah preprečuje popoln kaos. Večina misli, da ima CPP v “malem prstku”, a že klik na spletni test pokaže, da bi določene stvari morda bilo pametno obnoviti. Splet ponuja veliko možnosti preverjanja in obnavljanja znanja, izkoristi jih! Na poti pa glej (in upoštevaj!) prometne znake, ki jih na standardnih poteh dokazano večkrat spregledamo.

NASVET: Na koncu zapisa te čaka kWIZ o pravilih!


Predvidevanje rešuje življenja


Večkrat slišano, ampak kaj to zares pomeni? Tisti, ki na cesti prebijemo nekaj ur dnevno, vemo, da na cesti lahko vidimo vse. Od bizarnega manevriranja, popolne ignorance cestnoprometnih predpisov in etičnih norm, neizkušenosti ali zmanjšanih sposobnosti zaradi starosti, do vremenskih pojavov in nepopolne cestne infrastrukture. Predvidevanje je edino orodje, ki nas lahko obvaruje pred zgoraj omenjenimi elementi. Predvidevanje največkrat lahko prevedemo v previdnost.


Mali prekrški (ki niso tako mali!)

Vožnja brez uporabe varnostnega pasu, uporaba telefona ali pa malce prehitra vožnja so stvari, ki na prvi pogled nimajo velikega vpliva na varnost. Vemo pa, da že vožnja z uporabo mobilnika pomeni bistveno zmanjšano zmožnost hitrih reakcij, ki so v prometu še kako pomembne. Še huje pa je, da se vse male prekrške storimo zavestno, kar pomeni, da se jim lahko izognemo in znatno pripomoremo k varnosti v prometu.


Strpnost in psihična priprava na vožnjo

Vsi smo že videli objestne voznike. Pa tudi tiste, ki vožnje niso tako vešči. Vožnja pred ali za takšnim voznikom največkrat izzove frustracije, ki se odražajo v našem načinu vožnje. Ta postane manj preudarna, prihaja do izzivanj, vožnje tik za avtomobilom, nepremišljenega prehitevanja za vsako ceno in drugih nevarnih manevrov. Zato ob naslednji takšni situaciji pomisli na to, da je za veliko ljudi vožnja eno bolj kompleksnih opravil, s katerim se srečajo v življenju. Zato imej do njih razumevanje. 
 

Šoferska etika

“Šolanje” ali “kaznovanje” objestnežev je v domeni policije

Upoštevanje cestnoprometnih predpisov je obvezni del šoferske etike, drugi, nič manj pomemben del pa se nanaša na karakter in vzgojo. Velik del etike pokrijejo cestnoprometni predpisi (oz. njihovo upoštevanje), pomemben dodatek pa so tudi nepisana pravila ter vzgoja in spoštovanje sočloveka. Tudi “šolanje” ali “kaznovanje” objestnežev je v domeni policije, zato opozarjanje nevarnih voznikov na kakršenkoli način ni primerno! Na nevarne voznike lahko enostavno opozorimo policijo in tako storimo največ za varnost vseh udeležencev v prometu.
 


Se spomniš izpita iz prve pomoči?

Korak, s katerim se je začela tvoja pot do vozniškega izpita, potem pa na prvo pomoč kar nekako pozabimo. K sreči je razlog preprost – malokdaj se znajdemo v situaciji, ko bi bilo naše znanje nujno za reševanje življenja. Pa vendar, če lahko pomagamo le enemu človeku, s tem naredimo ogromno! Zato obnovi tudi znanje prve pomoči, saj ti bo morda koristila tudi kje drugje kot le na cesti. 

K varnosti in nevšečnostim po malem prispevamo prav vsi udeleženci v prometu, ne glede na našo vlogo (pešec, voznik, kolesar …). Promet tudi ni nekaj samoumevnega, zato sta spoštovanje in obnavljanje cestnoprometnih predpisov ter upoštevanje sočloveka oz. etika edina načina, ki zagotavljata varen, tekoč promet, brez nepotrebnih žrtev in zvite pločevine. 

 

Za piko na i: kWIZ o pravilih

 

1. Vprašanje: Ups, policist me je ravnokar ujel s telefonom v roki – pa čeprav le ob uporabi navigacije, ne tipkanju SMS-a. Kaj me čaka?

 

 • a)    Globa v višini 120 € 
 • b)    Globa v višini 120 € in 3 kazenske točke
 • c)    Globa v višini 250 € in 3 kazenske točke

35. člen (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila)
(1) Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).
(2) Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik, razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje motornega vozila, kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil, v spremstvu spremljevalca, učitelj vožnje ter spremljevalec, med vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Pri opravljanju nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog policije ter vojaške policije, je med vožnjo dovoljena uporaba radijske postaje.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

PRAVILEN ODGOVOR JE A
 
2.    Vprašanje:  Jutranja konica, nikomur se nikamor ne mudi, jaz pa zamujam na pomemben sestanek. In glej ga zlomka – kot zadnji avtomobil zapeljem skozi križišče. Ob tem seveda prevozim rdečo luč, kar vidi tudi policaj, ki čaka, da se križišče sprosti. Kakšna kazen me bo doletela?

 • a)    Zgolj opozorilo, saj ni bilo nesreče.
 • b)    Globa v višini 100 € 
 • c)    Globa v višini 200 € in 5 kazenskih točk
 • d)    Globa v višini 250 € in 3 kazenske točke

99. člen (svetlobni prometni znaki)

(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po barvah luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen:

1. rdeča luč - prepovedana vožnja vozil oziroma hoja pešcev;

2. rumena luč - prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno ustaviti zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja;

3. zelena luč - prost prehod in obveznost za voznika, da brez odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo;
...
(10) Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 6. točke prvega odstavka ali 1. točke šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

PRAVILEN ODGOVOR JE D


3.    Vprašanje: Velikokrat pozabimo, da smo tudi kot pešci precej pomemben del prometa, zato tudi v tem primeru za nas veljajo določena pravila. Prečkanje cestišča izven prehoda nas bo stalo 40 €, obstaja pa tudi izjema, a le:

 • a)    Če je pešec od prehoda oddaljen več kot 100 metrov in če smerni vozišči nista fizično ločeni ali ju ne loči neprekinjena ločilna črta.
 • b)    Kadar se lahko prepriča, da so vsa vozila dovolj oddaljena in vozijo po omejitvah.
 • c)    Kadar močno dežuje, saj se takrat promet upočasni, pešci pa so zaradi dežnikov bolj vidni.

83. člen
(udeležba pešcev v cestnem prometu)
...
(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
...
(9) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.

PRAVILEN ODGOVOR JE A


4.    Vprašanje: Območja umirjenega prometa so postavljena z razlogom, zato so tudi kazni za prekoračitev vrtoglave. Če se prekoračitev hitrosti za 21 km/h na avtocesti kaznuje z globo 80 €, vas bo v območju cone 30 enaka prekoračitev stala:

 • a)    300 €
 • b)    300 € in 3 kazenske točke
 • c)    1000 € in 5 kazenskih točk

46. člen
(najvišje dovoljene hitrosti)
(1) Najvišja dovoljena hitrost vozila je:

 1. na cestah v naselju 50 km/h;
 2. v območju omejene hitrosti 30 km/h;
 3. v območju umirjenega prometa in v območju za pešce 10 km/h.

(4) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, se kaznuje:

4. z globo 1.000 evrov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;

PRAVILEN ODGOVOR JE C


5.    Vprašanje: Prehitevanje po odstavnem pasu je na naših cestah še vedno dokaj popularno, predvsem na ljubljanskem AC-obroču in pred avtocestnimi izvozi. Seveda gre za grob prekršek, za katerega je predvidena globa:

 • a)    100 €
 • b)    200 €
 • c)    300 €

30. člen
(avtocesta in hitra cesta)
...
(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči. Voznik vozila, ki je ustavil v sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.
...
(19) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, osmega, desetega ali enajstega odstavka tega člena.

PRAVILEN ODGOVOR JE C


6.    Vprašanje: Varnostna razdalja je poglavje prometa, kjer nas večina lahko “pade”. Poznaš formulo, za približni izračun zavorne poti? Veš, kakšna mora biti varnostna razdalja, da te ne doleti kazen v višini 300 €?

 • a)    Enaka razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozim, prevozim v dveh sekundah (varnostna razdalja), oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom.
 • b)    Razdalji, na kateri lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi.
 • c)    Razdalji, na kateri se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.
 • d)    Vsi trije odgovori so pravilni in jih je treba enako upoštevati.

44. člen
(razdalja med vozili)
(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah (varnostna razdalja) oziroma na razdalji, določeni s prometnim znakom.
(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere omogočati, da:
-       lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost ali ustavi,
-       se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.

PRAVILEN ODGOVOR JE A

7.    Vprašanje: Koliko stane “slalom” mimo zapornic železniškega prehoda, če vemo, da se že samo ignoriranje svetlobnih opozoril, ki naznanjajo njihovo spuščanje, kaznuje z globo 200 €?

 • a)    200 € in 3 kazenske točke
 • b)    200 € in 5 kazenskih točk
 • c)    500 € in 5 kazenskih točk

40. člen
(vožnja z vozilom na prehodu ceste čez železniško progo)
(1) Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa.
(2) Udeleženec cestnega prometa se mora ustaviti pred prehodom čez železniško progo:

 1. ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati;
 2. ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene;
 3. ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom;
 4. na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak.

(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, razen voznika motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

PRAVILEN ODGOVOR JE C


8.    Vprašanje: Živimo v neposredni bližini osnovne šole, ki je oddaljena le 300 metrov od vhoda v naš blok. Ali gre lahko moj prvošolček jeseni v šolo tudi sam, ali nujno potrebuje spremstvo?

 • a)    Če pot do šole vodi skozi področje umirjenega prometa in območja za pešce, ob dovoljenju staršev ne potrebuje spremstva.
 • b)    Otrok potrebuje le dovoljenje staršev.
 • c)    V kolikor pot vodi ob prometni cesti, ga moramo na poti v šolo skrivaj opazovati. 

87. člen (varstvo otrok)
....
((7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.)

PRAVILEN ODGOVOR JE A

 

Pozor, cestno prometna pravila se lahko spreminjajo! Za morebitno napako se opravičujemo in ne odgovarjamo. Če jo opaziš, nas prosim opozori na napako na info@wiz.si 
 

Prijavi se na WIZ e-novice

Želiš prejemati naše novice in dobre ponudbe? Vpiši svoj e-mail in v naslednjem koraku pošlji potrditev.