Objave 2018

Nazaj

Preveri, zakaj potrebuješ obvezno zdravstveno zavarovanje

 1. avtor: Miha | 25 jun 2017

  Preveri, zakaj potrebuješ obvezno zdravstveno zavarovanje

  Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ) je osnovno zavarovanje, v katerega so vključeni vsi zavarovanci in njihovi družinski člani. Izvajalec OZZ je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zavarovanje pa se financira s prispevki zavarovancev, delodajalcev in drugih zavezancev za plačilo. Iz prispevkov zbrana sredstva se po posebni metodologiji in v kombinaciji s storitvenim sistemom razporedijo med izvajalce, ki delujejo v javni zdravstveni službi.

  Zakaj potrebujem OZZ, če pa imam sklenjeno zavarovanje WIZ Zdravje?

  Zdravstveno zavarovanje se deli na dve osnovni obliki:

  • obvezno zdravstveno zavarovanje in
  • prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

  Med  prostovoljna zdravstvena zavarovanja sodi tudi dopolnilno zavarovanje, ki krije tisti del zdravstvenih storitev, ki jih obvezno ne, zato je sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nadvse priporočljivo, OZZ pa moraš imeti sklenjeno po zakonu  . Ta namreč zagotavlja zavarovanje za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni ter za bolezni in poškodbe izven dela. Prispevke nakazuje delodajalec, osnova za določanje višine prispevka pa je tvoja bruto plača.

  Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) prinaša OZZ zavarovancem tri pomembne pravice:

  1. plačilo zdravstvenih storitev,
  2. nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela,
  3. povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

  Pravica do plačila zdravstvenih storitev je razčlenjena na šest skupin. V prvi so storitve, ki jih v celotni vrednosti krije OZZ, za preostalih pet pa moraš določen odstotek doplačati ali pa skleniti dopolnilno zavarovanje WIZ Zdravje, da ti tega ni treba. Če si podrobno prebereš zakon (ZZVZZ), lahko opaziš, da OZZ pri nekaterih skupinah krije najmanj 90, 80 ali 70 % vrednosti storitve, pri dveh skupinah pa največ 60 oziroma 50 %. V praksi to pomeni, da pri zobno-protetičnem zdravljenju (6. skupina) OZZ krije le 10 % vrednosti, ostalo pa je na tvojih plečih, če nimaš sklenjenega DZZ.

  OZZ ti zagotavlja t. i. bolniško oziroma pravico do nadomestila plače v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Polno oziroma 100-odstotno nadomestilo dobiš v primeru odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter v primerih presaditve živega tkiva ali organov v korist druge osebe, krvodajalstva in izolacije, ki jo zahteva zdravnik. V vseh ostalih primerih je vrednost nadomestila nekoliko nižja – 80 ali 90 %, odvisno od razloga za odsotnost.

  Tretja pravica je pravica do povračila potnih stroškov. Gre za povrnitev prevoznih stroškov, stroškov prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v primeru napotitve na zdravljenje v drug kraj ali v tujino.

  Formula za tvoje zavarovanje: OZZ + DZZ WIZ Zdravje

  Dokler si študent, imaš OZZ urejen po enem od staršev, s prvim dnem samostojnosti pa zdravstvena zavarovanja postanejo tvoja odgovornost. OZZ bo uredil delodajalec ali Zavod RS za zaposlovanje, za dopolnilno pa klikni na WIZ Zdravje in poskrbi še za kritje manjkajočih odstotkov do polne vrednosti zdravstvenih storitev.