Pravno obvestilo

V GENERALI zavarovalnici d.d. varstvu zasebnosti namenjamo posebno skrb, zato vam želimo v nadaljevanju na kratko pojasniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Naša celotna Informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na www.generali.si/vop . Če želite, vam jo lahko dostavimo tudi v pisni obliki (naročilo preko telefonske številke 080 70 77 ali pri pooblaščenem zastopniku). 
 

Obdelava vaših osebnih podatkov


Vaše osebne podatke obdeluje GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), lahko stopite v stik preko e-pošte na pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred njeno sklenitvijo. Poleg tega vaše osebne podatke v nekaterih primerih obdelujemo zato, ker to od nas zahteva zakon. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi naših ali tujih zakonitih interesov. V nekaterih primerih pa podlago za obdelavo predstavlja vaša privolitev. 

Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem za izvajanje namenov, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu, pa tudi za druge namene, povezane z izvajanjem zavarovanj. Ti navadno izvirajo iz obveznosti, ki jih ima zavarovalnica na podlagi določil posebne zakonodaje. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za nekatere druge namene (npr. neposredno trženje in spremljanja zadovoljstva strank).

Po naših navodilih in v našem imenu vaše podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki za nas opravljajo določene storitve. Vaše podatke lahko posredujemo tudi drugim uporabnikom, če za to obstaja zakonita pravna podlaga. 

V primerih, opisanih v naši Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, lahko v zvezi z vami prihaja tudi do avtomatiziranega odločanja, ki včasih vključuje tudi profiliranje. V tem primeru imate pravico, da avtomatizirano odločitev ponovno pretehta za to pristojna oseba v zavarovalnici, poleg tega pa lahko tudi izrazite svoje lastno stališče ter odločitvi nasprotujete.

Vaše podatke hranimo do izpolnitve namenov, za katere so bili zbrani, razen v primeru, ko daljše obdobje hrambe predpisuje zakon. Če so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve, jih hranimo najdlje do vašega preklica.

Vaše osebne podatke praviloma obdelujemo znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«). V določenih primerih pa vaše podatke posredujemo tudi izven EU in EGP, pri čemer jamčimo, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajali sami in da bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.


Neposredno trženje


Kot našo stranko vas bomo po različnih kanalih (npr. preko navadne ali e-pošte) občasno obveščali o naši ponudbi, ugodnostih in o naših dogodkih (»neposredno trženje«). Pri tem bomo poleg vaših kontaktnih podatkov uporabili tudi ozek nabor drugih podatkov (npr. vrsta sklenjenega zavarovanja, spol, starost) in vam tako predstavili le tiste ponudbe, ki za vas pridejo v poštev. Če boste za to podali privolitev, vas bomo o zgornjih vsebinah obveščali tudi na načine, za katere veljavni predpisi zahtevajo vašo privolitev za neposredno trženje. 

Neposrednemu trženju lahko kadarkoli ugovarjate, in sicer tako, da nas o tem obvestite na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov ali sledite povezavi v vsakokrat prejetem sporočilu. Vaš ugovor bomo vselej spoštovali, dokler se ne boste odločili drugače. 

Če vaše osebne podatke pridobimo o vas, kot od potencialne stranke, ker te podatke potrebujemo za pripravo informativnega izračuna in morebitne pomoči pri sklenitvi zavarovanja na podlagi informativnega izračuna, bomo te podatke obdelovali le v ta namen. V primeru, da zavarovanja na podlagi informativnega izračuna ne boste sklenili, bomo vse te vaše osebne podatke izbrisali najkasneje v 90 dneh od njihove pridobitve.
 

Vaše pravice 


V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate vse ali nekatere od naslednjih pravic (odvisno od pravnega temelja, na katerem obdelujemo določene podatke): pravico do dostopa (vedno), pravico do popravka in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave (vedno), pravico do izbrisa (le, kadar podatke obdelujemo na temelju privolitve), pravico do prenosljivosti podatkov (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju pogodbe, sklenjene z vami, ali na temelju vaše privolitve) in pravico do ugovora (kadar vaše podatke obdelujemo na temelju zakonitega interesa). Zahtevo nam lahko pošljete na enega izmed naših zgornjih kontaktnih naslovov. Če menite, da je prišlo do kršitve varstva vaših osebnih podatkov ali vaših pravic, lahko vložite prijavo pri naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO) ali pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (01) 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si .

Pisno obvestilo zavarovalcu 

 

WIZ je blagovna znamka in spletna prodajna točka družbe GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, ID št. za DDV: SI88725324, matična številka 5186684000, osnovni kapital 39.520.347,18 EUR, vplačan v celoti. Družba pripada zavarovalniški skupini Generali Group. WIZ zavarovanja se sklepajo izključno prek interneta s plačilom premije, sklenjena pa so pri družbi GENERALI d.d. Vse komunikacije v povezavi z WIZ blagovno znamko izvaja GENERALI d.d.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Pri distribuciji zavarovalnih produktov zavarovalnica ne zagotavlja svetovanja po 7b. členu ZZavar-1 glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja. Zavarovalnica v ponudbi trenutno nima produkta, ki bi upoštevali ESG dejavnike. Gre za dejavnike okoljske in socialne narave ter v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in proti podkupovanju. Zavarovalci, ki imajo ESG preference lahko zavarovanje vseeno sklenejo, če tako želijo. 

Pri WIZ si prizadevamo za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja ter za strokovno in korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Ob tem se zavedamo, da lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od pričakovanj uporabnikov ali strank. Za take primere smo oblikovali interni postopek za reševanje pritožb.

Pritožbe se naslovijo na sedež zavarovalnice ali preko e-pošte: pritozbe@generali.com. O pritožbi odloča pritožbena komisija zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri zavarovalnici niso možni. Potrošniki imajo pravico dati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov – Mediacijskim centrom Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si , spletni naslov: www.zav-zdruzenje.si.

V primeru sklenjenih zavarovanj preko spleta (interneta) je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna EU platforma, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/odr . Podrobnosti o pritožbenih postopkih in o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov so navedene tudi na www.generali.si/pritozbeni-postopki.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je dostopno na www.generali.si.

Pravice intelektualne lastnine

 

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.wiz.si (v nadaljevanju: Spletna stran). Imetnika avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je GENERALI d.d.

Znamki WIZ in GENERALI, sta varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.wiz.si  ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.wiz.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

GENERALI d.d. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.wiz.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost GENERALI d.d. za vse primere izključena. 
 

Omejitev odgovornosti
 

GENERALI zavarovalnica d.d. se bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar GENERALI d. d., niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

GENERALI d.d. se bo trudila za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne moreta biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

GENERALI d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.
 

Splošno


Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

GENERALI zavarovalnica d. d.

Uporaba piškotkov na spletnem mestu WIZ.SI


Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska ter za oglaševanje. Z njihovo pomočjo si vas spletno mesto "zapomni" za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne ne spletno mesto, se podatki, shranjeni v piškotku, lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ste ga obiskali (first party cookies), lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (third party cookies) - npr. Youtube, Facebook, Google Analytics.

Več o tem si lahko preberete v zavihku Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v GENERALI d.d.

 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo >

Izdaja računa


GENERALI d.d. po opravljenem nakupu WIZ zavarovanja na e-naslov zavarovalca posreduje račun v PDF formatu.

 

Informacija o pritožbenem postopku


WIZ je spletna prodajna točka Generali zavarovalnice d.d., ki omogoča hitro in enostavno sklepanje WIZ zavarovanj. Prizadevamo si za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno ter korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Ob tem se tudi zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujete. Za take primere smo v Generali zavarovalnici d.d. oblikovali interni postopek za reševanje pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

V nadaljevanju vas želimo seznaniti, da morebitne pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami lahko podate pisno ali ustno:  

  • Za pisno štejejo pritožbe podane po pošti, elektronski poti ali na drug primeren način. Svoje pritožbe lahko posredujete tudi neposredno na: pritozbe.si@generali.com.
  • Ustno lahko pritožbo podate našim zaposlenim v zavarovalnici Generali d.d. ali po telefonu. Odgovoriti vam bomo skušali takoj.
  • Pritožbo ali pohvalo lahko podate tudi preko obrazca:


Sporočilo zavarovalnici

 

Vaše pisne pritožbe bomo obravnavali skladno z našim Pravilnikom o reševanju pritožb strank in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu). V pritožbo nam zraven sporočila zapišite tudi svoje ime in priimek, naslov, področje, na katerega se vaša pritožba nanaša, ter svojo telefonsko številko in elektronski naslov. 

O vaših pisnih pritožbah bodo odločale pristojne pritožbene komisije.

V primeru, da se ne bi strinjali z rešitvijo svoje pritožbe in z odločitvijo pristojne pritožbene komisije, imate pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred našim izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Mediacije so možne v potrošniških sporih in drugih sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb v primeru, če se vse vpletene stranke s takšnim načinom reševanja spora v posamezni zadevi izrecno strinjajo.

Če ocenjujete, da je prišlo pri ravnanju zavarovalnice do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete tudi Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.


Informacija o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov


Generali zavarovalnica d.d. je skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izbrala za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja.

Če se stranka, ki je potrošnik (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti), ne strinja z dokončno odločitvijo obravnave pritožbe v internem pritožbenem postopku v Generali zavarovalnici d.d., ima pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov:


Informacija o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih preko spleta


Če je bila zavarovalna pogodba, iz katere izvira spor, sklenjena preko spleta (interneta), je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna EU platforma, ki se nahaja na naslovu ec.europa.eu/odr.

Za nadaljnja pojasnila o pritožbenih postopkih se lahko obrnete tudi na sedež naše družbe: Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info.si@generali.com ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko našega klicnega centra 080 70 77.

 

Povezani dokumenti