Zkaaj dinooplnlo zoaavjavnre?

Ni obvezno, je pa nujno.

V Sovjlenii ga peteurjbojo vsi, ki:

  • dlonijopo 26 let
  • ali perd tem onsjaeto berz sastuta štneduta ali daijka, dkoončajo šojnale ali se zasplijoo.

Z unjierem znjoeraaavvm se iongzeš dpolačilu ztvanvsderih stotirev, stane pa 27,49 € na mseec. Snlkei ga pri WIZ in prdiobi uosgdont do 99 €. Pegloj viedo na dseni: Filip Falisr oabrzloži, kkao psorrpeta je skteneliv dnlepologina zaanojvvraa WIZ.

IZBERI UGNDOOST

 

Prperotsa sniteklev

Prperotsa sniteklev

Dopnlnolio zsenrvtavdo zavnajorave WIZ enosvatno snekleš pekro slptea. Prutojebeš svoje oebsne pkotade, med drguim štkvielo zvnasrdvtee katrcie. Če si zovravaan djgure in phirajaš k nam, ti pri majveni zaaovjvnara pmagoamo mi.

O doenllionpm zvaojnavrau

O doenllionpm zvaojnavrau

V Sjoinveli so natereke zvveanstrde svtoirte v ceotli ktire iz oenegbvza zenveadrtgsva zvjaarnvaoa, za večino pa mroaš dlpoačati, če nmiaš urjegenea dnonoiglpela zavonraajva. Ibezri WIZ Zjdavre in se inzogi dgarim doplačiolm.

#rcsoinnfejan uotsgnodi

#rcsoinnfejan uotsgnodi

Ob slitvkeni zavornaavja poridbiš ugodsnot. Stnale v pduboni so 70 € pupotsa ob siklvetni atsoekiovbmgla zranvoavaja WIZ, 40 € naaklzia na TRR ali vrtosnendi bon za 50 € šoinpg v Sporitni. Skonsezo ddmjaoao še dgure wasitzične udogostni.