Pogoji za WIZ Zdravje

Novi pogoji WIZ Zdravje

Od 1. 1. 2019 veljajo za nova zavarovanja WIZ Zdravje novi splošni pogoji 01-WZZ-01/19.