Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Adriatic Slovenica d.d.

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.      
Ljubljanska cesta 3a     
6503 Koper     
Slovenija    
www.adriatic-slovenica.si     
info@adriatic-slovenica.si    
+386 5 66 43 100    

ID za DDV:                       

SI63658011

Matična številka:                

5063361000

Kapital:                            

42.999.529,80 EUR 

Lastniška struktura:          

100 % KD Group d.d. 


Viz d.o.o.

VIZ zavarovalno zastopništvo d.o.o.    
Ljubljanska cesta 3 a    
6000 Koper    
Slovenija    
info@wiz.si    
080 11 24     

 

Trr:                                  

1010 0005 0688 994 

Trr za premijo WIZ Avto:

0292 2026 1673 209

Trr za premijo WIZ Zdravje:

1010 0003 4931 441

ID za DDV:      

SI87410206  

Matična številka:                

6161456000

Kapital:                            

530.000,00 EUR  

Lastniška struktura:          

100% Adriatic Slovenica d.d. 

Dovoljenje AZN:                

40110-748/12-4