Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

​​

Viz d.o.o.

VIZ zavarovalno zastopništvo d.o.o.    
Ljubljanska cesta 3 a    
6000 Koper    
Slovenija    
info@wiz.si    
080 11 24     

 

Trr:                                  

1010 0005 0688 994 

Trr za premijo WIZ Avto:

0292 2026 1673 209

Trr za premijo WIZ Zdravje:

1010 0003 4931 441

ID za DDV:      

SI87410206  

Matična številka:                

6161456000

Kapital:                            

530.000,00 EUR  

Lastniška struktura:          

100% Adriatic Slovenica d.d. 

Dovoljenje AZN:                

40110-748/12-4

 

Adriatic Slovenica d.d.

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.      
Ljubljanska cesta 3a     
6503 Koper     
Slovenija    
www.adriatic-slovenica.si     
info@adriatic-slovenica.si    
+386 5 66 43 100    

ID za DDV:                       

SI63658011

Matična številka:                

5063361000

Kapital:                            

42.999.529,80 EUR 

Lastniška struktura:          

100 % KD Group d.d. 

 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. Zavarovalnica je sprejela Zavarovalniški kodeks. 

 

Uprava družbe     

Predsednik uprave

Gabrijel Škof 

Član uprave                      

Matija Šenk

 

Nadzorni svet    

Predsednik

Matjaž Gantar

Namestnik predsednika

Aljoša Tomaž

Člani

Tomaž Butina, Aleksander Sekavčnik 

Predstavnika zaposlenih     

Borut Šuštaršič, Matjaž Pavlin