WIZ Avto

O WIZ Avto zavarovanju

Na WIZu skleneš avtomobilsko zavarovanje WIZ Avto hitro, ugodno in enostavno. Skleni online le v 6 korakih in 2 minutah. Enostavno, z vnosom osnovnih podatkov o vozilu in lastniku vozila že na drugem koraku sklepalnika dobiš informativni izračun za tvoje avto zavarovanje. K obveznemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti WIZ Obvezno lahko dodaš še druga kritja, navedena v spodnji tabeli.

Ne spreglej 5 načinov, karko brzinsko prihraniš pri WIZ avto zavarovanju.
 

Informativni izračun

 

Osnovne informacije za zavarovanje avta

V primeru sklenitve zavarovanja za avto je pogodba med zavarovalnico in tabo kot zavarovalcem sestavljena iz tvoje police (dokazila o zavarovanju) in splošnih pogojev.

Posredovati nam moraš veljaven e-poštni naslov, do katerega redno dostopaš, saj ti bomo nanj poslali elektronsko polico v pdf obliki. Za ogled police in zavarovalnih pogojev potrebuješ Adobe Reader ali sorodni program. 

Zavarovalno polico, ki si jo prejel na e-poštni naslov lahko natisneš, ter z njo podaljšaš prometno dovoljenje. Če je bila pri prvi sklenitvi police naročena tudi zelena karta, ti jo bomo poslali na tvoj poštni naslov s priporočeno pošiljko. 

Predlagamo ti, da si za podrobnejši pregled kritij prebereš splošne pogoje, krajšo razlago kritij pa navajamo v nadaljevanju.

Kako skleneš WIZ Avto zavarovanje?

 

Kritja podrobno

  1. WIZ Obvezno

  2. WIZ Voznik

  3. WIZ Kasko

  4. WIZ Delni kasko

  5. WIZ Asistent

  6. WIZ Nezgoda

  7. Voznik, mlajši od 23 let

WIZ Obvezno

WIZ Obvezno zavarovanje nudi osnovno kritje avtomobilske odgovornosti, ki ga moraš izbrati, saj nudi kritje za škode, ki bi nastale tretjim osebam ob uporabi tvojega avta. To kritje je tudi zakonsko predpisano in je osnova za registracijo tvojega avta (AO - avtomobilska odgovornost).

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pogosteje imenujemo »obvezno zavarovanje«, saj se mu ne da izogniti in ga imajo vsa registrirana vozila.

Poleg tebe kot lastnika tvojega avta štejejo za zavarovanca tudi osebe, ki imajo po tvoji volji opraviti s tvojim avtom (uporabnik, voznik ipd.).

Zavarovalna vsota znaša:

- za nematerialne škode (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja): 5.240.000 €,

- za materialne škode (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari): 1.050.000 €.

WIZ Voznik

WIZ Voznik se nanaša na primer telesnih poškodb, ki nastanejo vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo s tvojim avtom. V primeru nastanka telesnih poškodb bo zavarovalnina izplačana vozniku, v primeru smrti pa svojcem voznika (AO+).

Z obveznim zavarovanjem (AO) so v primeru povzročitve prometne nesreče zavarovani sopotniki in ostali udeleženci v prometni nesreči, voznik povzročitelj pa ne. Zanj velja zavarovanje le, če ima dodatno sklenjeno zavarovanje WIZ Voznik, ki je posebno zavarovanje za voznika, poznano tudi pod kratico AO+.

Zavarovalna vsota za zavarovanje WIZ Voznik znaša 51.000 €.

        

WIZ Kasko

WIZ Kasko je avtomobilsko kasko zavarovanje, ki krije stroške popravila tvojega avta, če bo poškodovan v prometni nesreči, na parkirišču, v požaru, kot posledica naravne nesreče, zlonamernih dejanj ali ukraden (polni kasko). Pri WIZ Kasko moraš izbrati višino svoje soudeležbe pri škodi (t. i. odbitna franšiza).

Kasko zavarovanje avtomobila je super izbira, saj ti zagotovi možnost plačila popravila avta iz strani zavarovalnice tudi, ko si sam odgovoren za poškodbo na avtu.

Pri vsaki zavarovalni pogodbi mora biti morebitni škodni dogodek, ki lahko predstavlja osnovo za izplačilo zavarovalnine, bodoč in negotov, zato je razumljivo, da lahko WIZ Kasko skleneš le v primeru, da je tvoj avto ob sklepanju tvoje police nepoškodovan oz. je poškodovan v obsegu, kot je navedeno ob sklepanju. Za kasko zavarovanje tvojega avta bomo potrebovali tudi sveže slike tvojega avta.

WIZ Delni kasko

WIZ Delni kasko krije stroške popravila avta za izbrane poškodbe (na steklih, svetilih, ogledalih, zaradi naleta živali in zaradi poškodbe na parkirišču) brez vpliva na povišanje cene zavarovanja zaradi škode. Franšiza ob škodi oz. tvoja soudeležba je fiksna in znaša 50 €.

Izbereš lahko osnovni paket WIZ Cesta ali širši paket WIZ Parkirišče:

Paket WIZ Cesta krije neposredno škodo na avtu, ki nastane zaradi razbitja ali poškodovanja v vozilo vgrajenih stekel, zunanjih svetil in vzvratnih ogledal ter če je poškodovan v prometu z neposrednim naletom oziroma trkom v žival (trčenje v prometu z živaljo).
Paket WIZ Parkirišče krije poleg kritij paketa WIZ Cesta tudi neposredno škodo na avtu, ko je parkiran, če je poškodovan na parkirišču s strani neznanega premikajočega motornega vozila.

Prihrani: Skleni ga skupaj z WIZ Kasko in prihrani dodatnih 20 %.

WIZ Delni kasko lahko skleneš samo v primeru, če je tvoj avto ob sklepanju police nepoškodovan oz. je poškodovan v obsegu, kot je navedeno ob sklepanju tvoje police. Zavezuješ se, da nam bo na našo zahtevo omogočen ogled tvojega avta najkasneje v 5 dneh po tem, ko ti bomo to zahtevo sporočili. Morebiten poziv za ogled ti bomo posredovali na e-poštni naslov, ki nam je bil posredovan ob sklepanju tvoje police. 

WIZ Asistent

WIZ Asistent nudi v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta 24-urno organizacijo in kritje stroškov asistence. Navedeno velja le za primere, kadar je asistenčni center pravočasno obveščen o primeru in odobri navedeno storitev, zato svetujemo, da teh storitev ne organiziraš v lastni režiji. Omejitev vseh stroškov po posameznem primeru znaša 2.000 €, omejitev vseh stroškov po tvoji polici v enem zavarovalnem letu pa 4.000 €. Obseg kritja ni pogojen s starostjo tvojega avta.

V primeru napotitve k serviserju je krita vleka avta do najbližjega serviserja.

Nadomestni avto je vozilo, ki ti ga asistenčna služba odobri za dokončanje poti v primeru okvare, poškodbe ali izginotja tvojega avta. Nadomestni avto ti ne pripada, če je bila z vozilom že opravila namenjena pot (npr. do doma, serviserja ali druge končne destinacije). Stroški prevzema ali dostave nadomestnega vozila so kriti, medtem ko niso kriti morebitni stroški goriva, cestnin, zavarovanj, glob ipd.
Če potrebujete WIZ Asistenta, pokličite: 080 88 48 (pomoč v Sloveniji) ali  00 386 5 66 28 500 (pomoč v tujini)

WIZ Nezgoda

WIZ Nezgoda je nezgodno zavarovanje potnikov v avtomobilu, saj krije smrt voznika in potnikov, ki se nahajajo v tvojem avtu, v primeru prometne nesreče. Kritje je podano ne glede na zdravstveno stanje in starost potnikov.

Zaščiti sebe in svoje sopotnike, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na cesti.

Zavarovalna vsota znaša 20.000 € po osebi.

Povečana nevarnost, če avto vozi mladi voznik

Povečano nevarnost pri WIZ zavarovanju predstavlja primer, če tvoj avto vozi oseba, mlajša od 23 let – mladi voznik. Navedeno dejstvo nam moraš sporočiti ob sklepanju tvoje police, ker bodo sicer lahko nastale določene posledice.

Zavarovanje za mladega voznika je nekoliko dražje, saj so vozniki v prvih letih po narejenem vozniškem izpitu še neizkušeni in je zato število povzročenih prometnih nesreč višje, kar posledično predstavlja večje tveganje.

Če je tvoj avto vozila oseba, mlajša od 23 let (mi pa ob sklepanju o tem nismo bili obveščeni), ki je povzročila škodo, bomo od tebe pri WIZ Obvezno uveljavljali povračilo v višini 20 % plačane škode, pri WIZ Kasko pa izplačilo škode pred upoštevanjem soudeležbe zmanjšali še za navedeni odstotek. Pri WIZ Voznik bo v tem primeru zavarovalnina zmanjšana za 20 %.

Splošno o zavarovanju avta

Kaj ni krito v nobenem primeru

Obstaja tudi nekaj primerov, ki jih tvoja polica za avtomobilsko zavarovanje ne krije v nobenem primeru. Večina teh primerov je standardna v zavarovalništvu. Če se ti pripeti eden izmed teh primerov, lahko prijavo škode zavrnemo ali zahtevamo povračilo izplačila škode. Vrednost zahtevka v določenih primerih lahko tudi ustrezno znižamo. Zavarovanje za avto lahko zaradi posameznih najtežjih kršitev pogodbe tudi razdremo, če se tako odločimo.

Predlagamo, da si za podrobnejši seznam nezavarovanih nevarnosti oz. izgub zavarovalnih pravic prebereš splošne pogoje, v katerih so navedeni tudi primeri za posamezna WIZ kritja.

Zavarovalna premija

Tvoja zavarovalna premija je odvisna tudi od tvojega škodnega dogajanja. Ob morebitni prijavi škode po WIZ Obvezno, WIZ Voznik ali WIZ Kasko se bo premija po tem kritju v naslednjem zavarovalnem letu (pri podaljšani polici) povišala za najmanj 15 %.

Škodno dogajanje se spremlja ločeno po kritju WIZ Obvezno in WIZ Voznik ter po kritju WIZ Kasko, medtem ko škodno dogajanje po ostalih kritjih ne vpliva na tvojo premijo.

Podaljšanje police ob poteku

Zavarovanje WIZ je sklenjeno za dobo enega (1) leta, pri čemer se pod enakimi pogoji vsakokrat podaljša za nadaljnje eno leto, če zavarovalnici ne sporočiš drugače. Najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja bomo na posredovani e-poštni naslov poslali predlog za sklenitev nove (obnovo) police z informacijo o premiji za novo zavarovalno obdobje. Polica bo imela izbrana popolnoma enaka kritja ter morebitne spremembe zavarovalnih pogojev, sklepalnih pravil oziroma premijskega cenika, ki veljajo za to zavarovanje.

Pri plačilu z direktno bremenitvijo ti bomo 30 dni pred potekom na e-poštni naslov posredovali zavarovalno polico za novo zavarovalno obdobje s pooblastilom, da ti premijo obračunamo z naslednjo direktno bremenitvijo.

Če želiš spremeniti obseg kritij ali če zavarovanja ne želiš podaljšati, nas moraš o tem pisno obvestiti vsaj 3 dni pred potekom tvoje police.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da ti podaljšanja ne bomo ponudili.

Prekinitev police

Če je tvoj avto odjavljen iz prometa in je to urejeno tudi na pristojnem uradu, lahko z naslednjim dnem zahtevaš prekinitev tvoje police. Zahtevo nam sporočiš z obrazcem na www.wiz.si, po e-pošti na info@wiz.si oziroma nas pokličeš na 080 11 24. Tvojo polico bomo prekinili z naslednjim dnem od prejema tvojega zahtevka in ti vrnili neizkoriščen del premije. Premija se vrača zgolj za kritja, ki nimajo ali ne bodo imela prijavljene škode, kar je standardna praksa v zavarovalništvu. Če je škoda prijavljena, bomo lahko zahtevali plačilo celotnega dela premije za to kritje.

Če se takoj po sklenitvi police premisliš, jo lahko odpoveš v roku 14 dni od sklenitve. Plačano premijo, zmanjšano za naše administrativne stroške, ti bomo vrnili. Police ne moreš odpovedati, če je v tem roku že prišlo do zavarovalnega primera.

Pridržujemo si možnost, da po sklenitvi zavarovalne pogodbe v 14-ih dneh odstopimo od pogodbe, vendar le v delu, ki se nanaša na kritje WIZ Kasko in kritja WIZ Delni kasko. Zavarovalna pogodba glede ostalih kritij ostaja v veljavi še naprej.